Poszkodowani w sprawie Amber Gold pozywają Skarb Państwa

NaPrawoPatrz

Sprawa Amber Gold okazała się największym skandalem finansowym w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Poszkodowani przez spółkę uważają, że do wyrządzonej im szkody w dużym stopniu przyczyniły się instytucje państwowe. W lutym do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa.

…czytaj więcej

Legal Market Day

NaPrawoPatrz

25 kwietnia prawnicy będą mieli okazję wziąć udział w ogólnopolskiej, innowacyjnej konferencji Legal Market Day. Wydarzenie jest skierowane do prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie. Program wydarzenia jest podzielony na równoległe bloki wykładów. W agendzie znajdziemy dwanaście prelekcji i trzy sesje networkingowe.

…czytaj więcej

Radio może grać w zakładzie fryzjerskim

NaPrawoPatrz

Sprawa fryzjera z Wałbrzycha toczącego spór z ZAiKSem była bardzo głośno komentowana w mediach i wzbudzała sporo emocji. Sąd nie podzielił stanowiska Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, które twierdziło że odtwarzanie muzyki w zakładzie fryzjerskim miało wpływ na zwiększenie przychodów właściciela. Czy będzie to przełomowy wyrok?

…czytaj więcej

Zlikwidowane sądy wrócą na mapę sądownictwa

NaPrawoPatrz

Prezydent podpisał 31 marca nowelę Prawa ustroju sądów powszechnych, zakończył tym samym trwającą od półtora roku batalię o przywrócenie na mapę sądownictwa 79 zniesionych reformą ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina sądów.  Nowelizacja wprowadza zasady dla jakiego obszaru ma być utworzony sąd, ma o tym decydować liczba mieszkańców i ilość spraw. Zgodnie z zapisami nowelizacji sąd rejonowy zostanie powołany dla obszaru gmin zamieszkanych przez 50 tysięcy osób, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tysięcy spraw.

…czytaj więcej

Trzecia transza deregulacji

NaPrawoPatrz

Trzeci etap deregulacji zawodów jest kontynuacją procesu zmian legislacyjnych zapoczątkowanych przez rząd w 2011 roku. Expose Premiera zawierało zobowiązanie do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych. Tym razem zmiany obejmą 101 zawodów. Deregulacja zakłada ograniczanie lub likwidację obecnych wymogów dostępu do wybranych zawodów.

…czytaj więcej

System Prawa Procesowego Cywilnego w formie elektronicznej w Lexis.pl

NaPrawoPatrz

Wprawne oko praktyka bez trudu wyłowi tę książkę spośród wielu innych pozycji dostępnych w katalogach prawniczych wydawnictw. „System prawa procesowego cywilnego” napisany pod redakcją profesora Tadeusza Erecińskiego to jeden z kamieni milowych prawniczej literatury. Warto bliżej przyjrzeć się treści znajdującej się pomiędzy charakterystycznymi zielonymi okładkami – które niebawem będzie można zobaczyć w księgozbiorze każdej szanującej się kancelarii prawnej.

…czytaj więcej

Handel elektroniczny. Bariery prawne

NaPrawoPatrz

Rozwój społeczeństwa informacyjnego spowodował, że handel elektroniczny e-commerce wysunął się na pierwszy plan. Monografia „Handel elektroniczny. Bariery prawne” to oryginalne opracowanie naukowe, przedstawiające w sposób kompleksowy zagadnienia związane z handlem elektronicznym.

…czytaj więcej

Jak podzielić majątek wspólny małżonków?

NaPrawoPatrz

„Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków” autorstwa Krystyny Skiepko przedstawia czytelnikowi sposoby dokonania podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Książka ukazała się jako kolejna publikacja z serii „Komentarze z wokandy”, w której autorzy komentują sprawy, a nie przepisy w oderwaniu od indywidualnych postępowań sądowych.

…czytaj więcej

Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne

NaPrawoPatrz

Przedmiotem prawa własności intelektualnej są dobra niematerialne chronione prawami  podmiotowymi o charakterze bezwzględnym.  Zakres pojęcia prawa własności intelektualnej nie jest określony normatywnie, z tego powodu obejmuje się nim prawa do wszystkich dóbr będących wytworem ludzkiego intelektu.  Wzrost znaczenia wiedzy w procesach rozwoju ekonomicznego powoduje, że zainteresowanie tą dziedziną prawa cały czas rośnie.

…czytaj więcej

Tymczasowe aresztowanie

NaPrawoPatrz

Tymczasowe aresztowanie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych instytucji w polskim procesie karnym. Stanowi najdalej idącą ingerencję w sferę praw i wolności jednostki. Stosowanie tego środka zapobiegawczego wywołuje duże zainteresowanie i kontrowersje w środowisku prawniczym, ale też wśród opinii publicznej. Jest jedną z form ustawowego ograniczenia wartości podlegających ochronie konstytucyjnej, godzi w podstawową wolność konstytucyjną – wolność i nietykalność osobistą każdego człowieka.

…czytaj więcej

Strona 1 z 912345...Ostatnia »