Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie komorników

NaPrawoPatrz

25 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Komorniczej, dotyczący zbadania zgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (sygn. akt K 14/10).

Badane przez Trybunał artykuły dotyczyły zasadniczych dla funkcjonowania samorządu komorników kwestii: zwolnienia z odbycia aplikacji komorniczej oraz zakresu uprawnień Ministra Sprawiedliwości do zawieszania komornika w czynnościach.

…czytaj więcej

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

NaPrawoPatrz

Księgi wieczyste, czyli rejestr prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, istnieje w polskim porządku prawnym już 30 lat. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, mimo że uchwalona w realiach poprzedniego ustroju gospodarczego, dzięki bieżącym nowelizacjom i zabiegom (między innymi informatyzacji i licznym ułatwieniom dostępu) wciąż stanowi solidny fundament prawny i gwarancję prawidłowości stosunków prawnorzeczowych dotyczących nieruchomości.

…czytaj więcej

Przegląd proponowanych zmian w procedurze karnej

NaPrawoPatrz

 Wraz z nadzwyczajną wręcz koncentracją działań rządu na informatyzacji sądownictwa, urzędów i uproszczenia wielu instytucji postępowania cywilnego wydawać by się mogło, iż dziedzina prawa i postępowania karnego będzie musiała długo czekać na swoją kolej na drodze zmian i innowacji. Na szczęście tak nie jest – inicjatywa rządu i Komisji Kodyfikacyjnej skupiła się tym razem na postępowaniu karnym, a proponowane zmiany w znaczący sposób zmieniają obliczę procesu usprawniając go i przyspieszając, a czasami wręcz rewolucjonizując i zmieniając od dawna obowiązujące zasady.

…czytaj więcej

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

NaPrawoPatrz

W ostatnim czasie niezwykle powszechnym tematem anonsowanym i omawianym w mediach jest upadłość. W skali światowej upadłość wielkich instytucji finansowych przyczyniła się do wybuchu tzw. kryzysu finansowego, w skali lokalnej zaś bankructwo biur podróży (Triada, SkyClub, losy AlbaTour jeszcze się ważą) pozbawiła wielu klientów przyjemności z wyjazdu i możliwości wypoczynku. Mimo że dla zwykłego obywatela meandry upadłości pozostają zazwyczaj poza obszarem zainteresowań, nie można zaprzeczyć, iż upadłość przedsiębiorców może wpłynąć (i zazwyczaj wpływa) na jego życie, zazwyczaj w nagły i dość niespodziewany sposób. Prawnicy zajmujący się prawem upadłościowym i naprawczym dążą zaś do tego, by z sukcesem przeprowadzić wymaganą procedurę i umożliwić wierzycielom skuteczne dochodzenie roszczeń w jak największym stopniu. Nie jest to proste, zwłaszcza że interesy upadłego i wierzycieli zazwyczaj nie są wobec siebie tożsame.

…czytaj więcej

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

NaPrawoPatrz

Prawo wekslowe i prawo czekowe to dwie z najstarszych ustaw obowiązujących w polskim systemie prawnym. Choć obie pochodzą z 1936 roku i zawierają liczne relikty językowe wskazujące na swoją wiekowość (np. użycie przestarzałej już formy „wekslu” zamiast „weksla”), to nie należy uznawać ich za akty przestarzałe. Powstały one poprzez wykonanie zobowiązań ustawodawczych, wynikających z ratyfikowania przez Polskę multilateralnych konwencji międzynarodowych, ujednolicających przepisy prawne dotyczące weksli i czeków (chociażby trzech konwencji genewskich, podpisanych 6 czerwca 1930 r.). W związku z konwencyjnym charakterem i jednolitym uregulowaniem prawnym wśród państw – sygnatariuszy konwencji prawo wekslowe i czekowe było nowelizowane relatywnie niewiele razy – prawo wekslowe tylko raz, co stanowi ewenement na skalę polskiego ustawodawstwa. Meandry prawa wekslowego i czekowego pozostają dla wielu prawników zbyt zawiłe i niejasne, zwłaszcza ze względu na długi okres zastoju w praktyce wekslowej i czekowej w czasach PRL. W dzisiejszych czasach instrumenty te odgrywają coraz większą rolę, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i w handlu międzynarodowym.

…czytaj więcej

10 trendów w usługach prawniczych – lista LexisNexis i miesięcznika Forbes

NaPrawoPatrz

 W lipcowym numerze miesięcznika „Forbes” ukazała się publikacja dotycząca 10 najważniejszych trendów w rozwoju współczesnych usług prawniczych w Polsce, sporządzona przy udziale LexisNexis. Zestawienie oparte zostało na dogłębnej analizie obecnego rynku usług prawniczych, oczekiwań klientów i kierunków, w które zmierzają kancelarie, aktualizując i unowocześniając zakres proponowanych usług. Informacje, które posłużyły twórcom listy pochodzą z wywiadów, które zostały przeprowadzone z prawnikami przez miesięcznik „Forbes”. Dzięki syntetycznemu ujęciu problemów i oczekiwań na rynku usług prawniczych powstała lista trendów uniwersalnych, właściwych zarówno dla rdzennie polskich kancelarii, jak i dla zagranicznych korporacji, mających biura w każdym zakątku globu.

…czytaj więcej