Apelacja w postępowaniu karnym

NaPrawoPatrz

 Jednym z zadań, z jakimi zmierzyć się muszą przystępujący do egzaminu zawodowego aplikanci adwokaccy i radcowscy to zadanie z dziedziny prawa karnego. W tym roku zadaniem tym było przygotowanie apelacji albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do wniesienia apelacji, sporządzenie stosownej opinii prawnej. Bez wątpienia prawnik, podejmując się sporządzenia podstawowego środka odwoławczego w postępowaniu karnym powinien posiadać odpowiednie podstawy i wiedzę teoretyczną, by jego działanie odpowiadało w jak największym stopniu potrzebom klienta. Napływające informacje o pozytywnych wynikach egzaminów zawodowych pozwalają stwierdzić, iż aplikanci w toku przygotowania do egzaminu nabyli odpowiednie umiejętności, jednak w przypadku pilnej potrzeby uzupełnienia wiedzy czy zweryfikowania określonych informacji warto sięgnąć do sprawdzonej monografii.

…czytaj więcej

Nowa edycja rankingu wolności gospodarczej Economic Freedom Network

NaPrawoPatrz

Po raz kolejny Economic Freedom Network (Sieć Wolności Gospodarczej), zgrupowanie niezależnych podmiotów z 85 krajów świata pod przewodnictwem Instytutu Frazera z Kanady, przygotowało ranking krajów, zbudowany w oparciu o kryterium wolności gospodarczej. Polska w tegorocznej edycji znalazła się na 48 miejscu – o 6 miejsc niżej niż w poprzednim roku*.

…czytaj więcej

Warto odwiedzić: Dębska & Kaczyńska blog prawniczy http://www.dkblog.pl/

NaPrawoPatrz

W natłoku powstających blogów o tematyce prawniczej odnaleźć można blogi zasługujące na szczególną uwagę ze względu na tematykę lub innowacyjne podejście do prawniczych tematów. Jednym z takich blogów jest blog Dębska & Kaczyńska blog prawniczy, prowadzony przez Edytę Dębską i Agatę Kaczyńską.

 

 

Już na początku wizyty na blogu rzuca się w oczy wiodąca tematyka: prawo IT, prawo cywilne, prawo rodzinne. Rzeczywiście, większa część artykułów dotyczy tych dziedzin prawa, autorki jednak we wpisach zahaczają także o tematykę prawa administracyjnego (np. we wpisie dotyczącym elektrowni wiatrowych) czy prawa karnego (w bardzo ciekawej analizie projektowanych zmian w prawie karnym).

…czytaj więcej

Kodeks wykroczeń. Komentarz

NaPrawoPatrz

Artykuł 7 §1 ustawy z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń stanowi: „Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.” Na podstawie tych słów wysnuć można wniosek, iż ustawodawca, regulując kompleksowo polskie prawo wykroczeń przyjął zasadę „ignorantia iuris nocet” tj. nieznajomość prawa szkodzi. Warto jednak zastanowić się, jak duża jest świadomość obywateli w odniesieniu do tej dziedziny prawa, zwanej również prawem karno-administracyjnym. Powszechne rozumienie wykroczenia ogranicza się nierzadko do najpowszechniejszych jego typów – związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, przekroczeniu dozwolonej prędkości czy zakłócaniem ciszy nocnej. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, iż kara grzywny albo nagany grozi chociażby za puszczanie w lesie luzem psa, szczucie psem człowieka czy za płoszenie leśnych zwierząt w sposób złośliwy.

…czytaj więcej

Nowa ustawa o obywatelstwie polskim już obowiązuje

NaPrawoPatrz

W dniu 15 sierpnia 2012 r. wszedł w życie nowy akt prawny, który w sposób kompletny reguluje problematykę związaną z obywatelstwem polskim – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.). Nowa ustawa zastępuje wielokrotnie nowelizowaną ustawę o obywatelstwie polskim z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z późn. zm.). Ustawodawca, zamiast dokonywać dalszych nowelizacji obowiązującej ustawy, zdecydował się na stworzenie nowego aktu prawnego, który regulowałby problematykę obywatelstwa zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami międzynarodowymi.

…czytaj więcej

Due dilligence

NaPrawoPatrz

Młodzi prawnicy, opuszczając mury uczelni i rozpoczynający pierwszą poważną pracę na rynku usług prawniczych wielokrotnie trafiają do dużych, międzynarodowych korporacji lub polskich kancelarii, których zakres działania wybiega znacząco poza wyobrażenia i wiedzę nabytą podczas studiów. Długi czas zajmuje wdrożenie się w metody i system pracy, poznanie specjalistycznego słownictwa, którym operują starsi koledzy oraz poznawanie na nowo prawa, tym razem z perspektywy często onieśmielającej i przytłaczającej praktyki.

…czytaj więcej