Transakcje fuzji i przejęć

NaPrawoPatrz

W serii „Prawo w praktyce” wydawnictwo LexisNexis, poza omawianą jakiś czas temu monografią „Due dilligence”, wydało także obszerniejsze tematycznie i objętościowo opracowanie pt. „Transakcje fuzji i przejęć”. Autorami publikacji są prawnicy kancelarii Wardyński i Partnerzy: M. Barłowski, J. Grykiel, M. Kasiarz, K. Libiszewski oraz I. Zielińska-Barłożek.

…czytaj więcej

Reform sądownictwa ciąg dalszy…

NaPrawoPatrz

Ministerstwo Sprawiedliwości nie próżnuje – w ostatnim czasie przedstawiło dwa projekty zmian z zakresu organizacji sądów powszechnych. Pierwszym z nich jest kontrowersyjne rozporządzenie dotyczące likwidacji 79 sądów rejonowych i stworzenie na ich miejsce wydziałów zamiejscowych, drugim – projekt zmian w przepisach dotyczących biegłych sądowych, zasad ich pracy i wynagradzania.

…czytaj więcej

Prawo przewozowe. Komentarz

NaPrawoPatrz

We współczesnym świecie każdy z nas codziennie obraca się w sieci wzajemnych powiązań handlowych, prawnych i społecznych. W każdym niemal działaniu obecne są elementy prawa, które wpływają na naszą sytuację i w znacznym stopniu ją kształtują. W natłoku codziennych czynności nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się pod działaniem określonych przepisów prawa – faktem jest, iż w większości przypadków nie zawracamy sobie tym nawet głowy. O ile mowa tu o tzw. bieżących czynnościach życia codziennego nie budzi to żadnych wątpliwości czy uwag, ponieważ w większości przypadków dana regulacja dotyczy drugiej strony stosunku prawnego – profesjonalnego sprzedawcy, usługodawcy, szeroko pojętego przedsiębiorcy. Regulacje prawne obejmujące powszechne codzienne czynności właśnie takie powinny być – nienachalne, niezauważalne przez konsumenta, ale jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo i pewność obrotu.

…czytaj więcej

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy

NaPrawoPatrz

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, rewolucyjne zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy nie wejdą w życie w styczniu przyszłego roku, lecz z delikatnym opóźnieniem. Wszystko ze względu na to, że Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) opóźniają się w decyzjach dotyczących wyboru systemu informatycznego, służącego do przeprowadzania egzaminów teoretycznych na nowych zasadach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych natomiast przewidziało zakończenie prac nad Centralną Ewidencją Kierowców (CEK), która stanowić ma trzon nowego systemu i podstawowy system zawierający informacje o kandydatach na kierowców, dopiero na 2015-2016 rok.

…czytaj więcej