Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

NaPrawoPatrz

Na blogu jakiś czas temu omówiona została publikacja autorstwa Henryka Pietrzkowskiego „Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych”. Jej uzupełnieniem, stanowiącym swego rodzaju omówienie procedury cywilnej z innego punktu widzenia, jest monografia tego samego autora pt. „Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych”. Stanowi ona analizę czynności pełnomocnika procesowego w toku postępowania cywilnego, tym samym warto zapoznawać się z nią w odniesieniu do „Metodyki pracy sędziego…”, która dotyczy działań sądu jako podmiotu orzekającego, na którego ostateczne rozstrzygnięcie wpływ będzie miała zarówno poprawność, jak i skuteczność działań, podejmowanych przez pełnomocników stron w postępowaniu.

…czytaj więcej

Krótka historia delegalizacji

NaPrawoPatrz

Jednym z nieustannie aktualnych i medialnych problemów w polskim porządku prawnym jest kwestia legalizacji marihuany, a w szerszej perspektywie problem odpowiedzialności za handel, wytwarzanie i posiadanie substancji narkotycznych i psychoaktywnych.

…czytaj więcej

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

NaPrawoPatrz

Kodeks karny skarbowy to jeden z aktów prawnych, które w sposób niemal kompletny regulują problematykę przestępstw skarbowych w polskim systemie prawa karnego. O ile kodeks karny, regulujący materialne aspekty przestępstw i podstawowe zasady prawa karnego, do pełnego zastosowania wymaga analizy w odniesieniu do zasad procedury karnej, ujętych w kodeksie postępowania karnego oraz zasad wykonywania kar i wyroków, uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym. Kodeks karny skarbowy natomiast sam w sobie stanowi zbiór materialnych zasad dotyczących przestępstw skarbowych, a części: procesowa i wykonawcza wprowadzają odpowiednie zmiany w odnoszących się do tej materii przepisów wyżej wspomnianych ustaw, tworząc niestandardowy model, oparty na wielu aktach prawnych i licznych wyjątkach. Odpowiedzialność, kształtowana na podstawie kodeksu postępowania karnego, może wydawać się konfudująca i skomplikowana, szczególnie dla niedoświadczonych adeptów prawa.

…czytaj więcej

Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników na przykładzie zawodu radcy prawnego

NaPrawoPatrz

Droga do wykonywania zawodu prawnika nie należy współcześnie do najprostszych. Pomijając kwestię wymaganych kompetencji i wieloletniej nauki, wymogu odbycia aplikacji i zdania wielu egzaminów prawnik powinien odznaczać się nieskazitelnym charakterem, odpornością na stres i zagrożenia natury etycznej, które wielokrotnie pojawiają się w trakcie świadczenia usług. Prawnicy zobowiązani są do przestrzegania skodyfikowanych zasad etycznych i przyjętych standardów wykonywania zawodu. Na straży właściwego spełniania powierzonych obowiązków stoją między innymi zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, wprowadzone w ustawach regulujących wykonywanie zawodu prawniczego.

…czytaj więcej