Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

NaPrawoPatrz

Dnia 12 grudnia bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności. Najistotniejszymi zmianami, które niesie ze sobą wspomniany akt prawny, jest zmiana planowanego zniesienia obowiązku meldunkowego (ze stycznia 2014 na styczeń 2016 roku) oraz przesunięcie terminu wprowadzenia nowych, elektronicznych dowodów osobistych.

…czytaj więcej

Prawo lotnicze – międzynarodowe, europejskie i krajowe

NaPrawoPatrz

Spośród wielu dziedzin prawa, regulowanych pośrednio lub bezpośrednio przez akty Unii Europejskiej, znajduje się także prawo lotnicze. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele regulacji krajowych i międzynarodowych dotyczy wymogów stawianych operatorom linii lotniczych, zarówno w kwestii zasad świadczenia usług jak i sprawowania nadzoru nad ich jakością. Na początku grudnia Komisja Europejska opublikowała wykaz przewoźników lotniczych, którzy ze względu na określone przesłanki podlegają zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej[1]. Wykaz ten, choć nie jest sam w sobie źródłem jakiegokolwiek oddziaływania na objętych nim przewoźników, powinien być wprowadzony do porządku prawnego każdego z państw członkowskich z uwagi na obowiązek wynikający z art. 3 ust. 1 wspomnianego Rozporządzenia[2]. Przykład ten pokazuje jedno z wielu źródeł regulacji prawa lotniczego, uznawanego za jedną z najbardziej niejednolitych i skomplikowanych pod względem źródeł dziedzin regulacji prawnej.

…czytaj więcej

Europejskie prawo spółek

NaPrawoPatrz

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polska przyjęła całość dotychczasowego porządku prawnego Unii oraz zobowiązała się do uczestnictwa w dalszych działaniach, prowadzonych w celu harmonizacji kluczowych elementów porządków prawnych państw członkowskich, między innymi prawa handlowego i prawa spółek. Poprzez implementację licznych dyrektyw, Unijne regulacje znajdują odbicie między innymi w obecnym kształcie kodeksu spółek handlowych, aktu podstawowego dla tworzenia i działania spółek prawa handlowego w Polsce. Transpozycja dyrektyw objawia się między innymi w przepisach dotyczących transgranicznego łączenia się spółek, kapitału zakładowego oraz wykonywania praw przez akcjonariuszy spółek publicznych. Ponadto, na mocy ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551), uregulowane jest tworzenie ponadnarodowych typów spółek: spółki europejskiej i europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Przykładów tego typu wpływów szeroko pojętego prawa unijnego jest zbyt wiele, by choćby wymienić je w niniejszym wstępie. Niemniej, uwadze czytelnika zainteresowanego tą tematyką należy polecić książkę „Europejskie prawo spółek” autorstwa Adama Opalskiego, która w sposób wyczerpujący omawia tą tematykę.

…czytaj więcej