Lexis.pl – nowy model systemu informacji prawniczej

NaPrawoPatrz

Od stycznia bieżącego roku osoby korzystające z dostępnych na rynku systemów informacji prawniczej mają okazję zapoznać się z nowym serwisem, stworzonym przez LexisNexis – Lexis.pl. Jest to nowy rodzaj serwisu informacji prawniczej (SIP), przystosowany do pracy w trybie online i zawierający zarówno funkcje znane z innych SIPów, jak i zupełnie nowe rozwiązania, niedostępne do tej pory na polskim rynku.

…czytaj więcej

Kodeks cywilny. Komentarz – edycja jednotomowa

NaPrawoPatrz

Wśród licznie dostępnych na rynku opracowań kodeksu cywilnego – jednego z najważniejszych aktów prawnych, będących podstawą polskiego porządku prawnego, w ostatnim czasie pojawiła się publikacja wyjątkowego rodzaju, zasługująca na szczególną uwagę. Jest nią „Kodeks cywilny. Komentarz” pod redakcją Jerzego Ciszewskiego, który w skondensowany sposób przedstawia dorobek współczesnej doktryny i judykatury w odniesieniu do podstawowych instytucji prawa prywatnego, uregulowanych w kodeksie cywilnym.

…czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

NaPrawoPatrz

4 grudnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Głównym celem tej regulacji jest zmniejszenie opóźnień płatnościach w transakcjach handlowych, a przyjęty akt prawny stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamenty Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz ograniczenie problemu zatorów płatniczych. Dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy, zgodnie z informacją udostępnioną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, okazały się mało skuteczne i wymagają gruntownych zmian.

…czytaj więcej

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

NaPrawoPatrz

Prawo medyczne jest jedną z dziedzin prawa, które w obecnym czasie znajdują się w kręgu szczególnego zainteresowania polskiego ustawodawcy. Jeszcze niedawno prawo medyczne w Polsce opierało się na archaicznych i niedostosowanych do międzynarodowych standardów regulacjach – w wielu przypadkach brakowało nawet odpowiednich przepisów regulujących dane aspekty działalności leczniczej i medycznej. Sytuacja ta obecnie ulega radykalnej zmianie, pojawia się coraz więcej ustawodawstwa medycznego, a luki występujące w porządku prawnym zostają uzupełnione o odpowiednie regulacje.

…czytaj więcej