Komentarz do spraw gospodarczych

NaPrawoPatrz

 „Komentarz do spraw gospodarczych” pod redakcją Jacka Ignaczewskiego jest jednym z opracowań, wydanych w ramach nowej serii wydawniczej LexisNexis – Komentarze z wokandy. Są to praktyczne komentarze do spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego, przygotowane przez prawników-praktyków, zajmujących się daną problematyką od lat i posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie. Tak jest też w przypadku „Komentarza do spraw gospodarczych”, opracowanego przez sędziego orzekającego od kilkunastu lat w wydziałach gospodarczych sądów.

…czytaj więcej

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

NaPrawoPatrz

„Skarga i skarga kasacyjna…” autorstwa Hanny Knysiak-Molczyk, jest jedną z dwóch pozycji dostępnych w nowej serii wydawnictwa LexisNexis „Komentarz i orzecznictwo”. Obok publikacji poświęconej apelacji cywilnej i zapowiedzianej książki dotyczącej procedury odwoławczej w procesie karnym, „Skarga i skarga kasacyjna” wpisuje się w nurt merytorycznych i bogatych opracowań, dotyczących odwołań i skarg w trzech podstawowych postępowaniach sądowych: karnym, cywilnym i sądowoadministracyjnym.

…czytaj więcej

Lexis Nurty Orzecznicze

NaPrawoPatrz

Lexis Nurty Orzecznicze to jedna z nowatorskich funkcji, udostępnionych użytkownikom najnowszego systemu informacji prawniczej Lexis.pl. Ta forma prezentacji orzecznictwa sądów w sposób przystępny i łatwy w obsłudze przedstawia zestawienia wyroków dotyczących instytucji prawnych, budzących wątpliwości w doktrynie i judykaturze.

…czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

NaPrawoPatrz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych autorstwa dr. Mateusza Rodzynkiewicza, którego czwarte już wydanie można odnaleźć w księgarniach, jest jednotomowym i skondensowanym omówieniem jednej z najważniejszych ustaw z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Wydawnictwo LexisNexis w przystępnej, poręcznej formie umożliwia prawnikom zapoznanie się z autorskimi rozważaniami dotyczącymi problematyki spółek prawa handlowego w Polsce.

…czytaj więcej