Trybunał Konstytucyjny o otwarciu zawodu adwokata

NaPrawoPatrz

Trybunał Konstytucyjny w dniu 12 lutego 2013 r. rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym organ samorządu zawodowego kwestionował konstytucyjność przepisów dotyczących drogi do wykonywania zawodu adwokata – m.in. kwestii regulujących egzamin zawodowy i dopuszczenie do wykonywania zawodu bez konieczności jego zdawania.

…czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

NaPrawoPatrz

Do rąk czytelników, zainteresowanych problematyką procedury administracyjnej trafiło kolejne, dziewiąte już wydanie „Komentarza…” do kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa Piotra Przybysza, zaktualizowane o najnowsze orzecznictwo oraz zmiany, wynikające z nowelizacji kodeksu i ustaw pozakodeksowych.

 

…czytaj więcej

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

NaPrawoPatrz

Rok 2013 przynosi ze sobą kolejną już reedycję jednej z najważniejszych pozycji książkowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorstwa prof. Nowińskiej i prof. du Valla, którego szóste już wydanie oddano w nasze ręce, jest kompletnym omówieniem najważniejszej ustawy regulującej problematykę nieuczciwej konkurencji w Polsce.

…czytaj więcej