Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Komentarz

NaPrawoPatrz

Podczas nauki na studiach prawniczych i w trakcie aplikacji od przyszłego prawnika wielokrotnie wymagane jest przyswojenie ogromnych ilości materiału – jest to wyzwanie bardzo trudne, lecz niezbędne do nabrania obycia w przepisach prawa, ich brzmieniu i sposobach ich interpretacji. W natłoku ciągłych wyzwań intelektualnych niektóre wiadomości, często te najbardziej kluczowe, wylatują z pamięci ku złości studentów, aplikantów i egzaminatorów. Wielokrotnie jednak podczas zajęć powtarzana jest pewna maksyma – „jeśli prawnik nie ma kodeksu w głowie, to powinien mieć głowę w kodeksie”. W odniesieniu do praktyki prawa, szczególnie prawa procesowego, pójść można o krok dalej i powiedzieć  „jeśli prawnik nie ma projektu pisma procesowego w głowie, to powinien mieć głowę we wzorach pism procesowych”. Choć znajomość konstrukcji pism procesowych nie jest materią egzaminacyjną ani wiedzą zgłębianą w teorii przez prawników praktyków, to książkowe wydania wzorów pism procesowych z najbardziej powszechnych dziedzin stanowią doskonały punkt odniesienia i bogate źródło informacji przy konstruowaniu chociażby pozwu, wniosku czy też apelacji.

…czytaj więcej