Zawody prawnicze po deregulacji

NaPrawoPatrz

9 lipca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która w zamyśle ma ułatwiać dostęp do wielu profesji, w tym również zawodów prawniczych. Celem zmian jest rozszerzenie dostępnych opcji rozwoju i awansu w zawodach prawniczych, zwiększenie konkurencyjności oraz pobudzenie mobilności między nimi. Efektem zmian ma być spadek cen usług i wzrost ich jakość, wywołany większą konkurencją.

…czytaj więcej

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego

NaPrawoPatrz

Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – tzw. ustawa deweloperska – weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. Akt ten tworzy nową rzeczywistość prawno-finansową dla firm działających na rynku nieruchomości. Polska przed wejściem w życie ustawy, była jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w których nie było żadnych przepisów normujących relację między klientem a deweloperem.
…czytaj więcej