Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomośći

NaPrawoPatrz

W ramach swobody kontraktowania strony mogą skorzystać z możliwości zawarcie umowy przedwstępnej. To specyficzny typ czynności, nie mieszczący się stricte w kategorii czynności przygotowujących do zawarcia umowy. Umowa przedwstępna może być umową jednostronnie lub dwustronnie zobowiązującą do zawarcia w przyszłości umowy zasadniczej.  Na mocy umowy przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości  oznaczonej umowy zwanej przyrzeczoną, ostateczną lub stanowana. Istotę umowy przedwstępnej wyznacza art. 389 k.c.

  …czytaj więcej