Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne

NaPrawoPatrz

Przedmiotem prawa własności intelektualnej są dobra niematerialne chronione prawami  podmiotowymi o charakterze bezwzględnym.  Zakres pojęcia prawa własności intelektualnej nie jest określony normatywnie, z tego powodu obejmuje się nim prawa do wszystkich dóbr będących wytworem ludzkiego intelektu.  Wzrost znaczenia wiedzy w procesach rozwoju ekonomicznego powoduje, że zainteresowanie tą dziedziną prawa cały czas rośnie.

…czytaj więcej

Tymczasowe aresztowanie

NaPrawoPatrz

Tymczasowe aresztowanie to jedna z najbardziej kontrowersyjnych instytucji w polskim procesie karnym. Stanowi najdalej idącą ingerencję w sferę praw i wolności jednostki. Stosowanie tego środka zapobiegawczego wywołuje duże zainteresowanie i kontrowersje w środowisku prawniczym, ale też wśród opinii publicznej. Jest jedną z form ustawowego ograniczenia wartości podlegających ochronie konstytucyjnej, godzi w podstawową wolność konstytucyjną – wolność i nietykalność osobistą każdego człowieka.

…czytaj więcej