System Prawa Procesowego Cywilnego w formie elektronicznej w Lexis.pl

NaPrawoPatrz

Wprawne oko praktyka bez trudu wyłowi tę książkę spośród wielu innych pozycji dostępnych w katalogach prawniczych wydawnictw. „System prawa procesowego cywilnego” napisany pod redakcją profesora Tadeusza Erecińskiego to jeden z kamieni milowych prawniczej literatury. Warto bliżej przyjrzeć się treści znajdującej się pomiędzy charakterystycznymi zielonymi okładkami – które niebawem będzie można zobaczyć w księgozbiorze każdej szanującej się kancelarii prawnej.

Zawiłości polskiej procedury cywilnej doświadczył chyba każdy prawnik, bez względu na specjalizację. Dobra znajomość k.p.c. jest w tym zawodzie nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna. Niestety, ustawodawca nie ułatwia prawnikom wykonywania swojego zawodu. Częste zmiany przepisów, niejasności interpretacyjne, pozakodeksowe źródła prawa – to wszystko składa się na obraz procedury cywilnej, dziedziny niełatwej nawet dla zaawansowanych stażem prawników.

Prace nad „Systemem prawa procesowego cywilnego”, publikacją, która w założeniu ma pomóc rozwiązać największe proceduralne zawiłości, trwają od 2008 roku. Zadania zgromadzenia w jednym miejscu całej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego podjął się sam prof. Tadeusz Ereciński. Znawcom tematyki tej osoby przedstawiać nie trzeba; osobom, którym to nazwisko z głowy umknęło – wystarczy przypomnieć, że prof. Ereciński to prezes Sadu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej oraz przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która od dwóch lat pracuje nad nową wersją Kodeksu Postępowania Cywilnego. W tym kontekście nie dziwi jego obecność na liście 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce – według Dziennika Gazety Prawnej. A mając na uwadze całość dokonań zawodowych i naukowych profesora – trudno nie odnieść wrażenia, że nie ma w Polsce osoby, która lepiej sprostałaby stworzeniu takiej publikacji. Zwłaszcza że do pracy nad systemem Tadeusz Ereciński zaprosił najwybitniejszych polskich procesualistów, reprezentujących różne środowiska naukowe, oraz doświadczonych sędziów.

Od kilku miesięcy do dyspozycji Czytelników oddany jest tom III systemu: „Środki zaskarżenia”. To nie przypadek, że wydawca złamał kolejność wydawanych tomów; zainteresowanie środowiska właśnie tą tematyką jest bowiem największe. Tym, co pierwsze zwraca uwagę przy zapoznaniu się z jego treścią, jest nieskomplikowany język, którym posługują się autorzy oraz przejrzysta struktura tekstu. Najwybitniejsi polscy znawcy tematyki (redaktorem naukowym tomu jest sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski) nie ulegli w tym przypadku pokusie językowego komplikowania i tak niełatwej przecież materii. Uporządkowana struktura tekstu, czytelne hasła oraz śródtytuły ułatwiają szybkie zlokalizowanie poszukiwanych treści. Czytelne przypisy i bibliografia ułatwiają dotarcie do źródeł w postaci orzeczeń Sądu Najwyższego bądź odniesień do literatury prawniczej.

Ale nie tylko kwestie edytorskie stanowią o wartości tej książki. Największą zaletą i wyróżnikiem tej publikacji jest jej kompleksowość. W efekcie kilku lat pracy w ręce prawników trafił najbardziej kompletny i spójny system prawa procesowego cywilnego. W odróżnieniu od zwykłego komentarza do k.p.c., który z definicji omawia tylko poszczególne przepisy kodeksu – System pozwala spojrzeć na procedurę cywilną w sposób całościowy. Należy bowiem pamiętać, że regulacje zawarte w kodeksie najczęściej nie są wyczerpujące dla danej dziedziny prawa. Normy o charakterze procesowym o istotnym znaczeniu dla wszczynania i sprawnego prowadzenia postępowań odnajdziemy także w innych ustawach oraz rozporządzeniach. Obok regulacji o charakterze krajowym funkcjonują źródła pochodzące np. od ustawodawcy unijnego i zawarte w umowach międzynarodowych. Oddany właśnie do rąk czytelników III tom ”Systemu Prawa Procesowego Cywilnego” to jedyna dostępna w Polsce publikacja opisująca wszystkie obowiązujące w Polsce środki zaskarżenia w procesie cywilnym: zarówno te kodeksowe, jak i pozakodeksowe. W interesujący sposób został w nim zawarty przegląd poglądów doktryny na ten temat. Autorzy poszczególnych fragmentów książki prezentują w nich nie tylko swoje poglądy, lecz wskazują też na poglądy innych przedstawicieli doktryny, gdy ci akurat uważają inaczej. W podobnie usystematyzowany sposób potraktowane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego w poszczególnych kwestiach – autorzy przytaczają uzasadnienia SN zarówno w przypadku, gdy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy jest kluczowy w danej materii, jak i wtedy, gdy nie jest akceptowany przez autora. To wszystko składa się na obraz dzieła, w którym żadna z doktryn nie zajmuje dominującej pozycji, a autorzy dołożyli wszelkich starań, aby każde zagadnienie zostało omówione z uwzględnieniem wszelkich istniejących poglądów na ten temat.

Autor: Paweł Prus