10 trendów w usługach prawniczych – lista LexisNexis i miesięcznika Forbes

NaPrawoPatrz

 W lipcowym numerze miesięcznika „Forbes” ukazała się publikacja dotycząca 10 najważniejszych trendów w rozwoju współczesnych usług prawniczych w Polsce, sporządzona przy udziale LexisNexis. Zestawienie oparte zostało na dogłębnej analizie obecnego rynku usług prawniczych, oczekiwań klientów i kierunków, w które zmierzają kancelarie, aktualizując i unowocześniając zakres proponowanych usług. Informacje, które posłużyły twórcom listy pochodzą z wywiadów, które zostały przeprowadzone z prawnikami przez miesięcznik „Forbes”. Dzięki syntetycznemu ujęciu problemów i oczekiwań na rynku usług prawniczych powstała lista trendów uniwersalnych, właściwych zarówno dla rdzennie polskich kancelarii, jak i dla zagranicznych korporacji, mających biura w każdym zakątku globu.

 

Lista trendów w usługach prawniczych prezentuje się następująco:

 

  1. Innowacyjne struktury biznesowe: kancelaria jak spółka akcyjna
  2. Zwrot z inwestycji: biznesowe podejście klientów
  3. Prawnik w abonamencie: nowa usługa dla małych firm
  4. Pod presją czasu i kosztów: nowoczesne narzędzia IT
  5. Interakcja przed transakcją: prawnicy w mediach społecznościowych
  6. Wielopokoleniowa współpraca: baby boomers i pokolenie Y w jednej kancelarii
  7. Poszukiwanie najlepszych: zarządzanie talentami w kancelarii
  8. Superprawnicy: eksperci i doradcy strategiczni
  9. Keep it Simple: klient musi zrozumieć
  10. Work-life balance: walka z wypaleniem zawodowym

 

 

Jak widać wiodące tendencje występują zarówno w sferze zewnętrznej działania kancelarii, jak i wewnątrz, w strukturze i stosunkach pomiędzy pracownikami. W pierwszej z wymienionych dziedzin króluje scharakteryzowane jako „biznesowe” podejście do klienta, dążące do maksymalizacji jego profitów, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości świadczonych usług. Istotną rolę odgrywa tu sylwetka prawnika, wyłonionego spośród najlepszych kandydatów i dysponującego ekspercką wiedzą i umiejętnościami, nie tylko z zakresu prawa ale i dziedzin pokrewnych. W stosunkach wewnętrznych kancelarii duży nacisk położony jest na optymalizację pracy poprzez użycie nowoczesnych narzędzi pracy (informatyzacja, media społecznościowe) oraz zapewnianie prawnikom odpowiedniego balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

 

Ciekawym trendem, niezweryfikowanym jeszcze w polskich realiach, jest kapitałowy model prowadzenia działalności przez kancelarię – spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Sposób ten w znaczący sposób ułatwia pozyskiwanie funduszy na działalność kancelarii od wyłączonych spod odpowiedzialności inwestorów-akcjonariuszy, którzy lokując pieniądze w spółce oczekują zwrotów w postaci dywidendy, pozostawiając bieżące zarządzanie prawnikom (występującym w postaci komplementariuszy bądź członków zarządu). Koncepcja ta wydaje się nowatorska i ciekawa, czas pokaże, czy przyjmie się na naszym rynku.

 

W celu zapoznania się z pełną listą trendów i szczegółowym omówieniem wystarczy odwiedzić stronę internetową legalpoint.pl, gdzie dostępny jest także pełna treść artykułu z lipcowego numeru „Forbesa”. Naprawdę warto!