Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

NaPrawoPatrz

W ostatnim czasie niezwykle powszechnym tematem anonsowanym i omawianym w mediach jest upadłość. W skali światowej upadłość wielkich instytucji finansowych przyczyniła się do wybuchu tzw. kryzysu finansowego, w skali lokalnej zaś bankructwo biur podróży (Triada, SkyClub, losy AlbaTour jeszcze się ważą) pozbawiła wielu klientów przyjemności z wyjazdu i możliwości wypoczynku. Mimo że dla zwykłego obywatela meandry upadłości pozostają zazwyczaj poza obszarem zainteresowań, nie można zaprzeczyć, iż upadłość przedsiębiorców może wpłynąć (i zazwyczaj wpływa) na jego życie, zazwyczaj w nagły i dość niespodziewany sposób. Prawnicy zajmujący się prawem upadłościowym i naprawczym dążą zaś do tego, by z sukcesem przeprowadzić wymaganą procedurę i umożliwić wierzycielom skuteczne dochodzenie roszczeń w jak największym stopniu. Nie jest to proste, zwłaszcza że interesy upadłego i wierzycieli zazwyczaj nie są wobec siebie tożsame.

 

Ciekawą pozycja bibliograficzną, zaadresowaną do prawników zajmujących się prawem upadłościowym i naprawczym jest nowe (czwarte) wydanie komentarza „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” pod redakcją Antoniego Witosza i Aleksandra Jerzego Witosza. Ten opasły tom, liczący blisko 1200 stron, w kompletny i aktualny sposób opisuje praktyczne funkcjonowanie instytucji prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Większość autorów publikacji jest prawnikami-praktykami, w związku z czym taki też jest dominujący styl Komentarza – skupiony na instytucjach praktycznych, jasny i skierowany do podmiotów biorących udział w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Rozważania teoretyczne nie przysłaniają nadmiernie funkcjonalnej użyteczności publikacji, co więcej, przywołane są w przypadku, gdy mają istotny wpływ na działanie konkretnej instytucji w ramach postępowania.

 

Praktyczny charakter komentarza potwierdza zawarcie w toku omówienia przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze również zagadnień powiązanych, m. in. z zakresu rachunkowości. Takie całościowe podejście do omawianych instytucji zdecydowanie zwiększa walor praktyczny publikacji, w szczególności dla syndyków czy nadzorców sądowych.

 

Nowe wydanie komentarza zostało wzbogacone o aktualne orzeczenia judykatury i głosy doktryny, dotyczące bieżących trendów w stosowaniu przepisów ustawy. Jak zwracają uwagę sami autorzy we wstępie do omawianej publikacji, prawo upadłościowe i naprawcze jest aktem bardzo często stosowanym w praktyce, w związku z czym przepisy ustawy są przedmiotem licznych orzeczeń sądowych i ciągłej analizy ze strony doktryny i nauki prawa. Prawo upadłościowe i naprawcze ulega więc bezustannie pewnym zmianom, wynikającym zarówno z działań sądów, jak i z praktyki prowadzenia czynności w ramach postępowania. Bieżące trendy, uwagi i omówienia doktryny są odnotowane w omawianym Komentarzu, wzbogacając jego aktualność i przydatność w praktyce prawniczej.

 

Stan prawny komentarza to 1 marca 2012 roku.

 

Bez wątpienia „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” to niezwykle wartościowa publikacja, napisana na podstawie wiedzy i doświadczeń licznych specjalistów w dziedzinie. Biorąc pod uwagę aktualność, kompletność i praktyczne podejście do zagadnień prawnych, komentarza tego nie może zabraknąć w bibliotece żadnego prawnika zajmującego się prawem upadłościowym i naprawczym.

 

Autorami komentarza są: prof. dr hab. Halina Buk, Katedra Rachunkowości Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegła rewident; dr hab. Rafał Adamus, profesor Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Stosunków Gospodarczych, radca prawny; dr Dariusz Chrapoński, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach; Piotr Dragon, radca prawny; Leszek Guza, sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach; dr hab. Wojciech Klyta, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Saturnin Ociessa, notariusz; dr Andrzej Pokora, Katedra Prawa Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, adwokat; dr Aleksander Jerzy Witosz, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny; prof. dr hab. Antoni Witosz, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny; Lesław Zieliński, sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach.