Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

NaPrawoPatrz

Księgi wieczyste, czyli rejestr prowadzony w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, istnieje w polskim porządku prawnym już 30 lat. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, mimo że uchwalona w realiach poprzedniego ustroju gospodarczego, dzięki bieżącym nowelizacjom i zabiegom (między innymi informatyzacji i licznym ułatwieniom dostępu) wciąż stanowi solidny fundament prawny i gwarancję prawidłowości stosunków prawnorzeczowych dotyczących nieruchomości.

 

Księgi wieczyste, poprzez szereg rozmaitych zasad regulujących ich sposób działania oraz skutki czynności w związku z nimi dokonywanych, są rejestrem wyjątkowym i różnym od innych rejestrów publicznych. Interesującą pozycją, zawierającą materialnoprawną analizę zasad dotyczących ksiąg wieczystych jest monografia „Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne”, autorstwa Magdaleny Deneki.

księgi wieczyste

Publikacja ta ma na celu omówienie zasad prawnych rządzących księgami wieczystymi, takich jak zasada wpisu, zasada domniemań związanych z wpisem do księgi, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasada pierwszeństwa praw wpisanych do księgi czy zasada rozszerzonej skuteczności praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze. Powyższe wyliczenie nie jest przypadkowe, ponieważ na nim właśnie oparta jest struktura książki. Każdej z zasad poświęcony jest odrębny rozdział, a cała publikacja uzupełniona jest o rozdział wstępny, omawiający takie zagadnienia jak funkcje ksiąg wieczystych, rys historyczny oraz ogólne informacje dotyczące ustroju rejestru.

 

Monografia stanowi obszerną i wyczerpującą analizę podjętej problematyki, opartą na aktualnym dorobku doktryny prawniczej i judykatury. Stan prawny publikacji to 10 kwietnia 2012 r. , a w stosunku do wydania 1. z 2010 roku publikacja została uzupełniona o zmiany i uaktualnienia wynikające z nowelizacji i wypracowanych w nauce prawa opinii i nowych spostrzeżeń.

 

Poza ogromną wartością teoretycznoprawną, książka zawiera także liczne odwołania do praktyki prawniczej, dotyczące zagadnień zarówno procesowych jak materialnoprawnych, związanych z instytucją wpisu do księgi wieczystej. Z uwagi na swoją bogatą treść przyda się zarówno prawnikom-praktykom, jak i teoretykom prawa, zainteresowanym tematyką ksiąg wieczystych.

 

AUTORKA:

 

Magdalena Deneka – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.