Nowy portal z orzecznictwem sądów apelacyjnych już działa

NaPrawoPatrz

Dzięki kolejnym krokom zmierzającym do digitalizacji postępowań i zasobów sądów i urzędów, od kilku dni możemy korzystać z nowego portalu uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dostępny jest od pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl/, i docelowo stanowić ma kompletną, aktualizowaną na bieżąco bazę orzecznictwa sądów apelacyjnych. Idąc za przykładem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym portal taki działa już od stycznia 2012 r, Ministerstwo rozszerzyło jego zakres na kolejne 10 sądów apelacyjnych.

 

Jak wspomniano na wstępie, docelowo baza ma być kompletnym zbiorem bieżącego orzecznictwa sądów apelacyjnych, w którym każdy, bez potrzeby przeprowadzania rejestracji czy weryfikacji, będzie mógł zapoznać się z poszukiwanym orzeczeniem, udostępnionym w zanonimizowanej formie. Poza zakresem udostępnionych orzeczeń znajdować się będą jedynie sprawy objęte włączeniami – tj. dotyczących rozwodów czy ubezwłasnowolnienia.

 

Portal umożliwia wielorakie możliwości wyszukiwania orzeczeń – podstawowym jest tzw. wyszukiwanie proste, oparte na jednym z kryteriów: frazie, zawartej w tekście orzeczenia lub sygnaturze sprawy. Dużo więcej funkcji zapewnia wyszukiwanie zaawansowane: w tym przypadku kryterium wyszukiwawczym może być np. sędzia, zasiadający w składzie, wydział sądu, w którym wydano orzeczenie czy nawet podstawa prawna i teza orzeczenia. Wszystkie kryteria wyszukiwawcze skonstruowane są w formie filtrów, co umożliwia w trakcie researchu  płynne usuwanie i dodawanie wybranych kryteriów. Jako trzecie narzędzie udostępniona jest lista haseł alfabetycznych, skonstruowana w sposób znany z systemów informacji prawniczej dostępnych na rynku. Dla niewtajemniczonych – listy wyników wyszukiwania w ten sposób tworzone są poprzez skojarzenie orzeczeń z hasłami. Niestety, znikoma ilość orzeczeń udostępnionych w systemie uniemożliwia pełne przetestowanie funkcji portalu, Ministerstwo zapewnia jednak, iż liczba udostępnionych wyroków będzie systematycznie zwiększana.

 

Istotną kwestią jest proces anonimizacji orzeczeń – dokonywany właściwie w całości przez system informatyczny, przy znikomym (opartej jedynie na funkcji weryfikacyjnej) udziale pracownika sądu. Zaawansowane algorytmy mają automatycznie badać treść orzeczenia przeznaczonego do opublikowania, znajdować dane umożliwiające ustalenie np. tożsamości stron i usuwać je z treści publikowanego wyroku. Praca osoby odpowiedzialnej za system zostanie ograniczona do weryfikacji stanu orzeczenia pod kątem bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 

Nie sposób jeszcze jednoznacznie ocenić nowej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak jedno jest pewne – o ile baza będzie na bieżąco uzupełniana, z pewnością przysłuży się edukacji społeczeństwa w zakresie przysługujących im praw i zasad działania wymiaru sprawiedliwości, a prawnikom-praktykom umożliwi szerszy i mniej sformalizowany dostęp do orzeczeń sądów apelacyjnych. Na razie jednak w celu poszukiwań potrzebnych orzeczeń pozostaje skorzystać z jednego z wielu dostępnych na rynku systemów informacji prawniczych.