Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

NaPrawoPatrz

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż żyjemy w gorącym dla prawa okresie, pełnym przekształceń, nowelizacji i postępujących zmian.

Dotyczą one zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, nierzadko dotykając fundamentalnych dla polskiego porządku prawnego zasad. Wszystkie podmioty zawodowo uczestniczące w sporach prawnych, czy to w charakterze sędziego czy pełnomocnika procesowego strony, zobowiązane są do ciągłej adaptacji do nowych realiów i zmieniających się procedur. Dotyczy to w szczególności postępowania cywilnego – dziedziny prawa, która znajduje się ostatnio w obszarze szczególnego, nowelizacyjnego zainteresowania ustawodawcy. Wśród ostatnich zmian wyróżnić można chociażby usuniecie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych oraz nowe zasady gromadzenia przez sąd materiału dowodowego.

 

Sprawdzoną od wielu lat i niezwykle wartościową publikacją z zakresu postępowania cywilnego jest „Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych” autorstwa H. Pietrzkowskiego. Omawia ona przebieg postępowania z perspektywy czynności podejmowanych przez sędziego. Stanowi ona jednak kompleksowe kompendium postępowania cywilnego także dla pełnomocników procesowych i aplikantów, przygotowujących się do wykonywania zawodu sędziego.

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

Książka skonstruowana jest zgodnie z systematyką kodeksu postępowania cywilnego – układ taki zdecydowanie ułatwia odnalezienie poszukiwanych treści, czyniąc publikację przystępną i podręczną. Zawiera odniesienia do najnowszego orzecznictwa sądów, w tym najistotniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, które wpłynęły na ukształtowanie praktyki w zakresie procedury cywilnej. Warto zaznaczyć, iż baza orzecznicza, na której oparto treść książki, zawiera najnowsze, jeszcze niepublikowane orzeczenia sądów.

 

Stan prawny omawianej publikacji to 3 maja 2012 r. Zostały w niej uwzględnione najnowsze zmiany, wynikające m.in. z likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i obowiązującej w nim prekluzji dowodowej, nałożeniu na strony ciężaru wspierania postępowania sądowego, nowych regulacji funkcji informacyjnej sądu i z przepisów intertemporalnych, wynikających z najnowszej nowelizacji.

 

Publikacja, będąca już klasycznym opracowaniem postępowania cywilnego, powinna zagościć na półce każdego prawnika na poważnie zajmującego się procedurą cywilną.

 

AUTOR:

 

Henryk Pietrzkowski jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym z wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, m.in. jako autor publikacji Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Czynności procesowych zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, przez ponad 25 lat kształcił aplikantów sądowych i radcowskich.