Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy

NaPrawoPatrz

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, rewolucyjne zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy nie wejdą w życie w styczniu przyszłego roku, lecz z delikatnym opóźnieniem. Wszystko ze względu na to, że Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) opóźniają się w decyzjach dotyczących wyboru systemu informatycznego, służącego do przeprowadzania egzaminów teoretycznych na nowych zasadach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych natomiast przewidziało zakończenie prac nad Centralną Ewidencją Kierowców (CEK), która stanowić ma trzon nowego systemu i podstawowy system zawierający informacje o kandydatach na kierowców, dopiero na 2015-2016 rok.

 

Projektowane zmiany zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami rozpoczynają się od zmiany procedury rejestracji i udziału w egzaminie. Na nowych zasadach kandydat będzie musiał złożyć profil w CEK, umieszczając w nim wymagane informacje (m.in. orzeczenie lekarskie), które później będą podlegały ocenie właściwego starosty pod kątem spełnienia warunków do podejścia do egzaminu.

 

Kolejne różnice pojawiają się już na etapie egzaminu teoretycznego. Nowelizacja zakłada zwiększenie bazy pytań na egzaminie teoretycznym z obecnych 525 na 3000. Sama forma również ma się zmienić – kandydaci będą musieli odpowiedzieć na 32 pytania (z dopuszczalnymi 6 błędami) – obecnie pytań jest 18, dopuszczalnych błędów zaś jedynie 2. W związku z tym, że pula pytań zostaje zwiększona blisko sześciokrotnie, a liczba pytań na egzaminie zwiększa się niemal dwukrotnie przy proporcjonalnie nieznaczną zmianą dopuszczalnej granicy błędu, egzamin teoretyczny może stać się niezwykle wymagającym wyzwaniem dla kandydatów. Na egzaminie pojawić się mają także krótkie, dziesięciosekundowe filmy, w związku z którymi formułowane będą pytania.

 

Nowelizacja zakłada także zmniejszenie wyrozumiałości wobec kierowców z krótkim stażem. Obecnie, jeżeli w ciągu roku od uzyskania prawa jazdy kierowca przekroczy poziom 20 punktów karnych – utraci uprawnienia i będzie musiał ponownie podjeść do egzaminu. Zgodnie z nowymi zasadami termin powyższy zostanie rozszerzony do dwóch lat, a kierowca za popełnienie dwóch wykroczeń zostanie od razu skierowany na kurs reedukacyjny. Otrzymanie trzeciego mandatu w tym okresie będzie wiązać się z koniecznością ponownego podchodzenia do egzaminu. Doświadczeni kierowcy natomiast po przekroczeniu magicznej granicy 24 punktów karnych będą kierowani na kurs reedukacyjny, a prawo jazdy utracą jeżeli w terminie 5 lat po raz kolejny przekroczą wspomnianą granicę.

 

Jak widać proponowane zmiany są dość istotne i w znaczący sposób zmieniają status kierowców i kandydatów na kierowców.  Dopóki zmiany nie wejdą w życie nie jest możliwa ocena tej nowelizacji, ponieważ dopiero statystyki pokażą, czy ustawodawca poszedł w dobrym kierunki. Niestety, z uwagi na zaniechania proceduralne i opieszałość urzędników cały proces zmian już został opóźniony, w związku z czym zapewne nie doczekamy się rewolucji z nadejściem przyszłego roku.