A czy Ty płacisz abonament RTV? [dkblog.pl]

NaPrawoPatrz

Edyta Dębska z Dębska & Kaczyńska blog prawniczy poddała ostatnio analizie instytucję abonamentu RTV. Biorąc pod uwagę fakt, iż do wielu osób dotarły już pierwsze wezwania do zapłaty zaległego abonamentu, temat ten jest aktualny i warto jest poświęcić mu większą uwagę.

 

 

Poza omówieniem zdarzeń, które miały kluczowy wpływ na podjęcie inicjatywy egzekucji zaległych świadczeń związanych z abonamentem RTV (m.in. wydanie „Strategii regulacyjnej na lata 2011 – 2013″ przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i sformułowanie wniosków dotyczących przyszłych procedur), autorka przedstawia sytuację abonenta, który otrzymuje wezwanie do zapłaty i zastanawia się, jak może ukształtować swoją sytuację. Może on oczywiście zapłacić zaległy abonament, nie zapłacić go i narazić się na dalsze nieprzyjemności lub skorzystać z możliwości umorzenia zaległości – niestety, jest to niezwykle utrudnione i umorzenie stosowane jest w zupełnie wyjątkowych przypadkach.

 

Autorka zwraca także uwagę na możliwość kontroli, której poddane mogą być lokale osób u których nie zarejestrowano odbiorników RTV oraz zasad zwolnienia od abonamentu RTV. Autorka komentuje także sposób  egzekucji zaległych świadczeń w kontekście pojęcia „misji publicznej” Telewizji Polskiej oraz związanych z omawianą problematyką orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

 

Z artykułem można zapoznać się na stronie dkblog.pl. Serdecznie polecamy lekturę!