Prawo przewozowe. Komentarz

NaPrawoPatrz

We współczesnym świecie każdy z nas codziennie obraca się w sieci wzajemnych powiązań handlowych, prawnych i społecznych. W każdym niemal działaniu obecne są elementy prawa, które wpływają na naszą sytuację i w znacznym stopniu ją kształtują. W natłoku codziennych czynności nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się pod działaniem określonych przepisów prawa – faktem jest, iż w większości przypadków nie zawracamy sobie tym nawet głowy. O ile mowa tu o tzw. bieżących czynnościach życia codziennego nie budzi to żadnych wątpliwości czy uwag, ponieważ w większości przypadków dana regulacja dotyczy drugiej strony stosunku prawnego – profesjonalnego sprzedawcy, usługodawcy, szeroko pojętego przedsiębiorcy. Regulacje prawne obejmujące powszechne codzienne czynności właśnie takie powinny być – nienachalne, niezauważalne przez konsumenta, ale jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo i pewność obrotu.

 

Jedną z takich regulacji jest prawo przewozowe, dotyczące cywilnoprawnych aspektów przewozu rzeczy i osób. Tematykę tę w zwięzły i syntetyczny sposób omawia publikacja „Prawo przewozowe. Komentarz” autorstwa Adama Jaworskiego.

 

Z uwagi na fakt, iż prawo przewozowe jest w całości uregulowane w jednym akcie prawnym (ustawa z dn. 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe), komentarz skonstruowany jest zgodnie z systematyką omawianego aktu prawnego – autor w każdym z rozdziałów poddaje analizie kolejne przepisy ustawy, nawiązując do dorobku literatury przedmiotu i orzecznictwa sądów. Szczególna uwaga poświęcona jest tematyce problematycznej, zarówno w praktyce jak i w orzecznictwie sądów, czyli m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie umowy i roli siły wyższej jako przesłanki zwalniającej od odpowiedzialności. Autor dokładnie omawia poszczególne przepisy, wskazując na rozbieżności w doktrynie i powołując się na istotne dla praktyki orzeczenia sądów.

 

 

Jako syntetyczny komentarz „Prawo przewozowe” odnajdzie zastosowanie głównie wśród prawników świadczących usługi prawne dla przedsiębiorców z branży przewozowej. Opracowanie to stanowić może również cenne źródło wiedzy dla podmiotów z sektora ubezpieczeniowego, świadczących usługi ubezpieczeniowe na rynku transportowym.

 

„Prawo przewozowe. Komentarz” to publikacja dotykająca rzadko omawianej lecz istotnej dziedziny prawa cywilnego. Autor podszedł do tematu w sposób niezwykle wnikliwy, tworząc opracowanie kompletne, przystępne i zasługujące na wysoką ocenę.

 

AUTOR:

Adam Jaworski jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantem sędziowskim w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.