Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

NaPrawoPatrz

Dnia 12 grudnia bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności. Najistotniejszymi zmianami, które niesie ze sobą wspomniany akt prawny, jest zmiana planowanego zniesienia obowiązku meldunkowego (ze stycznia 2014 na styczeń 2016 roku) oraz przesunięcie terminu wprowadzenia nowych, elektronicznych dowodów osobistych.

 

W odniesieniu do planowanego zniesienia obowiązku meldunkowego należy wspomnieć, że mimo przesunięcia jego daty na 1 stycznia 2016 roku, to już od początku przyszłego roku zaczną obowiązywać niektóre przepisy dotyczących tej kwestii. Zmiany dotkną między innymi procedur urzędowych – od początku 2013 roku nie będzie już konieczne uprzednie wymeldowanie się ze starego miejsca zamieszkania by zameldować się w nowym – wszystko to będzie możliwe do załatwienia podczas jednej wizyty w urzędzie, jednocześnie z dokonywaniem meldunku w nowym miejscu. Co więcej, novum przewidzianym przez nowe przepisy jest możliwość dokonywania czynności związanych z meldunkiem za pośrednictwem pełnomocnika. Dodatkowym usprawnieniem formalności w urzędzie jest zniesienie obowiązku zgłaszania przy meldunku informacji o wykształceniu, stosunku do służby wojskowej i przedkładania do wglądu książeczki wojskowej. Zniesione zostaną obecnie obowiązujące sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, a sam termin na zameldowanie przedłużony z 4 do 30 dni.

 

W odniesieniu do samego obowiązku meldunkowego, zostanie on także w znacznym stopniu ograniczony, głównie przez zniesienie obowiązku zameldowania na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy oraz obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.  Z obowiązku weryfikacji spełniania przez mieszkańców i pracowników obowiązku meldunkowego zostaną zwolnieni właściciele, dozorcy oraz administratorzy budynków i zakładów pracy.

 

Drugą kwestią, której dotyka wspomniana ustawa, jest przesunięcie terminu wprowadzenia elektronicznych dowodów osobistych. Jak możemy przeczytać na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, „przesunięcie terminu wdrożenia dowodu elektronicznego jest zasadne ze względu na prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem – do końca 2015 r. – jednolitego rynku cyfrowego. W jego efekcie mogą zostać wdrożone nowe instrumenty uwierzytelniające – niewykluczone jest, że będą one tańsze, prostsze i efektywniejsze niż elektroniczny dowód”. W obliczu przywołanej argumentacji nie sposób nie zgodzić się z ustawodawcą – przy wprowadzeniu jednolitego, europejskiego rynku cyfrowego polskie „nowe” dowody mogłyby okazać się technicznie niezgodne lub przestarzałe, wprowadzając tym samym konieczność ich wymiany i dalszych kroków legislacyjnych.

 

Podsumowując powyższe informacje nie sposób inaczej niż pozytywnie ocenić starania ustawodawcy w omawianym zakresie. Zniesienie obowiązku meldunkowego, będącego reliktem poprzedniej epoki, którego istnienie nie jest już w żadne sposób uzasadnione, zostanie dokonane dopiero za 3 lata, niemniej należy docenić starania i zmiany, których skutki będziemy mogli oceniać już w przyszłym roku. W odniesieniu zaś do elektronicznych dowodów osobistych – decyzja ta jest uzasadniona kwestiami technicznymi oraz trwającymi pracami legislacyjnymi unijnego ustawodawcy.