Kodeks cywilny. Komentarz – edycja jednotomowa

NaPrawoPatrz

Wśród licznie dostępnych na rynku opracowań kodeksu cywilnego – jednego z najważniejszych aktów prawnych, będących podstawą polskiego porządku prawnego, w ostatnim czasie pojawiła się publikacja wyjątkowego rodzaju, zasługująca na szczególną uwagę. Jest nią „Kodeks cywilny. Komentarz” pod redakcją Jerzego Ciszewskiego, który w skondensowany sposób przedstawia dorobek współczesnej doktryny i judykatury w odniesieniu do podstawowych instytucji prawa prywatnego, uregulowanych w kodeksie cywilnym.

 

Komentarz jest wynikiem pracy zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, na co dzień zajmujących się praktycznymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego. Owoc ich pracy ma za zadanie w przystępny sposób omówić przepisy kodeksu cywilnego z perspektywy ich praktycznego zastosowania i problemów z tym związanych. Oprócz Jerzego Ciszewskiego, pełniącego funkcję redaktora całego opracowania, w przygotowaniu komentarza udział wzięli także Kamil Jędrej, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk, Beata Ruszkiewicz, Grzegorz Sikorski i Anna Stępień-Sporek.

 

Już na pierwszy rzut oka widać, iż mamy do czynienia z publikacją nowatorską, nastawioną na zwięzłe i kompletne omówienie poruszonych zagadnień. „Komentarz” bowiem zamyka się w objętości jednego tomu, co jest sytuacją niespotykaną, zwłaszcza że materia kodeksu cywilnego nie jest prosta i pozbawiona sporów w doktrynie. Autorzy mimo to wzięli na siebie zadanie niełatwe – przygotowanie komentarza syntetycznego i przejrzystego, niepozbawionego jednak istotnych rozważań i kluczowych tez polskiej doktryny prawniczej i orzecznictwa sądów.

 

„Komentarz” na łamach 1882 stron zawiera omówienie i analizę przepisów wchodzących w skład wszystkich czterech ksiąg kodeksu cywilnego. Autorzy, w celu ułatwienia korzystania z publikacji, przyjęli nowatorski podział treści w odniesieniu do każdego z omawianych artykułów. Komentarz do każdego z przepisów podzielony został na cztery części: „Zagadnienia ogólne”, „Zagadnienia szczegółowe i problemy praktyczne”, „Wybrane tezy z orzecznictwa” i „Poglądy doktryny”. Podział taki pozwala na szybkie odnalezienie w tekście interesującego zagadnienia i wpływa pozytywnie na przejrzystość treści wydawnictwa.

 

Publikacja mimo swojej dużej objętości została wydana w sposób bardzo przystępny – „Komentarz” wydrukowany jest na papierze o niższej gramaturze niż standardowa, co skutkuje relatywnie niską wagą  książki, pomimo niemal 2000 stron tekstu. Użyta w treści komentarza czcionka jest mniejsza niż spotykana w podobnych publikacjach dostępnych na rynku, jest mimo to bardzo czytelna i sprawia, że komentarz zachowuje swój zamierzony „podręczny” charakter.

 

 

Omawiane wydanie komentarza uwzględnia stan prawny na 31 października 2012 r.

 

Podsumowując, do zalet omawianej publikacji należy jej poręczność a jednocześnie wyczerpująca zawartość. Dla osób poszukujących syntetycznego i profesjonalnego komentarza do kodeksu cywilnego jest to pozycja godna polecenia – bez wątpienia spełni wymagania studentów, aplikantów i prawników, poszukujących w komentarzu rozwiązania praktycznych problemów z zakresu prawa cywilnego.

 

AUTORZY:

 

Dr hab. Jerzy Ciszewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji tego uniwersytetu, jest także długoletnim praktykiem: był sędzią, radcą prawnym i adwokatem, a obecnie jest notariuszem. Autor licznych artykułów i monografii z prawa cywilnego i handlowego.

 

Autorzy są pracownikami naukowymi Katedry Prawa Cywilnego i Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktykami specjalizującymi się w prawie cywilnym.