Lexis Nurty Orzecznicze

NaPrawoPatrz

Lexis Nurty Orzecznicze to jedna z nowatorskich funkcji, udostępnionych użytkownikom najnowszego systemu informacji prawniczej Lexis.pl. Ta forma prezentacji orzecznictwa sądów w sposób przystępny i łatwy w obsłudze przedstawia zestawienia wyroków dotyczących instytucji prawnych, budzących wątpliwości w doktrynie i judykaturze.

 

Dostęp do funkcji Lexis Nurty Orzecznicze możliwy jest bezpośrednio w oknie wyszukiwania jako odrębny katalog dokumentów. Po wyszukaniu zagadnienia system podpowie nam, jakie problemy interpretacyjne związane są z daną kwestią – z listy wyników wyszukiwania wystarczy wtedy wybrać interesujące nas zagadnienie, by uzyskać dostęp do specjalnego zestawienia, prezentującego wyroki dotyczące danego tematu, usystematyzowane według daty wydania orzeczenia i prezentowanego w danym nurcie poglądu sądu. Do funkcji Lexis Nurty Orzecznicze przenieść się można również z poziomu określonego przepisu prawnego, będącego podstawą rozstrzygnięcia lub wyszukując określone orzeczenie – jeżeli wpisuje się ono w daną linię orzeczniczą, zostanie to zaznaczone w oknie wyników wyszukiwania.

 

Lexis Nurty Orzecznicze, jak zostało wspomniane powyżej, wyszukać można w odniesieniu do konkretnego przepisu, możliwe jest również wyszukiwanie w ramach całego aktu prawnego lub sformułowanego zagadnienia. Dla przykładu, po wpisaniu w polu wyszukiwarki frazy kodeks cywilny, system informuje nas, że przepisy ustawy są podstawą dla wyroków reprezentujących 128 różnych nurtów orzeczniczych, od podstawowych zagadnień, takich jak przerwanie biegu zasiedzenia, aż po konkretne przykłady z praktyki, np. relacji między umową o dzieło a umową o roboty budowlane czy orzeczenia o podziale długów spadkowych między spadkobierców w postępowaniu w przedmiocie działu spadku. Każdy z tych wyników prezentuje zestawienie orzeczeń, uszeregowanych według poglądu sądu na daną sprawę, z zaznaczeniem tzw. poglądu wiodącego, podzielanego przez dużą liczbę sądów lub wspartego przez autorytet Sądu Najwyższego wypowiadającego się w tej kwestii.

 

 

Warto zaznaczyć, iż prezentowana funkcja nie jest dostępna w żadnym z obecnych na rynku systemów informacji prawniczej – nie wpływa to jednak na obsługę, ponieważ jest ona prosta i intuicyjna. Informacje prezentowane w Lexis Nurty Orzecznicze są niezwykle przydatne z punktu widzenia prawnika – praktyka, który od dziś nie musi już przebijać się przez ogromną liczbę orzeczeń by znaleźć te adekwatne do danej sprawy, nie wspominając już o badaniu, które z nich prezentują wiodący w orzecznictwie pogląd na daną kwestię. Wraz z rozwojem systemu, liczba orzeczeń pogrupowanych w poszczególne nurty będzie rozszerzana, zwłaszcza, iż systemy LexisNexis słyną z najobszerniejszej dostępnej użytkownikowi bazy orzeczeń.

 

Funkcje modułu Lexis Nurty Orzecznicze najlepiej sprawdzić samemu, zwłaszcza, iż system umożliwia zamówienie dostępu testowego.