Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

NaPrawoPatrz

„Skarga i skarga kasacyjna…” autorstwa Hanny Knysiak-Molczyk, jest jedną z dwóch pozycji dostępnych w nowej serii wydawnictwa LexisNexis „Komentarz i orzecznictwo”. Obok publikacji poświęconej apelacji cywilnej i zapowiedzianej książki dotyczącej procedury odwoławczej w procesie karnym, „Skarga i skarga kasacyjna” wpisuje się w nurt merytorycznych i bogatych opracowań, dotyczących odwołań i skarg w trzech podstawowych postępowaniach sądowych: karnym, cywilnym i sądowoadministracyjnym.

 

Wydawnictwo LexisNexis, idąc drogą wyznaczoną przez publikacje przeznaczone stricte dla prawników-praktyków (takie jak „Due diligence” czy „Transakcje przejęć i fuzji” omówione wcześniej na blogu) wydaje kolejne opracowanie, oparte na analizie i omówieniu wybranych przepisów, mających w tym przypadku kluczową rolę przy sporządzaniu skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA.

 

Książka podzielona jest na 3 części – „Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”, „Skarga kasacyjna” i „Wnioski dodatkowe”. W każdej z części omówione są kluczowe przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wzbogacone o aktualne orzecznictwo. Warto zaznaczyć, iż liczba przywołanych orzeczeń jest bardzo wysoka a wyroki odmienne od wiodącej linii orzeczniczej zostały graficznie odróżnione od właściwego tekstu.

 

 

Publikacja uzupełniona jest o przydatny suplement, wydany w formie poręcznej broszury. Zawiera on wzory skarg i wniosków, używanych w toku procedury odwoławczej i kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Oprócz wzorów skarg omówionych w niniejszej książce, suplement prezentuje także wzory wniosków związanych z postępowaniem, takich jak wniosek o wyłączenie sędziego, o dopuszczenie dowodu z dokumentu czy o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym. Umieszczone w suplemencie wzory stanowią przydatny punkt odniesienia przy sporządzaniu pism procesowych, służyć mogą również jako materiał edukacyjny dla studentów i aplikantów zgłębiających tajniki procedury sądowoadministracyjnej.

 

Warto docenić wysiłki LexisNexis w stworzeniu serii praktycznych komentarzy, skupiających się na określonym zagadnieniu prawnym. Publikacja „Skarga i skarga kasacyjna…” jest opracowaniem na wysokim poziomie merytorycznym, czytelnym i wydanym w przystępnej formie. Istotną zaletą w przypadku tej książki (jak i pozostałych wydawnictw z serii „Komentarz i orzecznictwo”) jest cena, znacznie przystępniejsza niż w przypadku pełnych komentarzy, omawiających całe teksty aktów prawnych. Dzięki temu zabiegowi otrzymujemy pełnowartościowe opracowanie poświęcone określonemu problemowi prawnemu, na najwyższym poziomie i w cenie przystępnej nawet dla studenta prawa.

 

O AUTORZE:

 

Dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.