Garść informacji o dodatkowych funkcjach Lexis.pl

NaPrawoPatrz

System informacji prawniczej Lexis.pl, poza możliwościami zaprezentowanymi w poprzednich notkach (1, 2), niesie ze sobą także wiele udogodnień zaimplementowanych w taki sposób, że w wyniku intuicyjnych czynności użytkownika w trakcie korzystania z systemu wyszukiwanie i praca z aktami prawnymi jest jeszcze bardziej ułatwiona a znalezienie potrzebnych informacji prostsze niż kiedykolwiek.

 

Jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji dostępnych w systemie Lexis.pl jest wygodna wyszukiwarka LexisSearch. Z jej pomocą wyszukiwanie aktów prawnych i orzecznictwa jest bardzo łatwe, a lista wyników obszerna i jednocześnie uporządkowana, co w znaczący sposób upraszcza poruszanie się po systemie i wyszukiwanie potrzebnych dokumentów. Wyszukiwarka LexisSerach umożliwia wyszukiwanie przy użyciu nazwy aktu prawnego, nazwy potocznej, skrótu, sygnatury orzeczenia lub publikatora aktu. Wyniki wyszukiwania pogrupowane są w zakładkach „Zagadnienia”, „Wyniki pełnego wyszukiwania w dokumentach” i „Zobacz też w Google”. Przy pomocy pierwszych dwóch list wynikowych możliwe jest odnalezienie poszukiwanej frazy w aktach prawnych i orzeczeniach dostępnych w systemie, zaś zakładka „Zobacz też w Google” niesie ze sobą funkcjonalność wynikająca ze zintegrowania LexisSearch z wyszukiwarką Google – przy pomocy jednego kliknięcia przeszukać możemy zasoby internetu pod kątem wpisanej frazy.

 

 

Przy okazji wyszukiwarki LexisSearch warto wspomnieć także o przydatnej funkcji o nazwie „Zagadnienia”. Są to opracowane merytorycznie terminy prawne, które zawierają precyzyjne wskazanie na przepisy prawne regulujące daną kwestię, orzeczenia i piśmiennictwo z nią związane oraz informację o zagadnieniach powiązanych. Gdy użytkownik wyszukuje daną frazę przy użyciu potocznej nazwy danej instytucji prawnej lista wynikowa bardzo często oparta jest o ten właśnie system – wyniki wyszukiwania zaprezentowane są wraz z przytoczeniem zagadnień powiązanych, obowiązujących i uchylonych przepisów prawnych regulujących daną kwestię, orzeczeń i pozycji z piśmiennictwa prawniczego.

 

Niezwykle przydatną funkcją Lexis.pl w obliczu ciągle zmieniającego się stanu prawnego jest możliwość ustawiania spersonalizowanych alertów w wybranych przez użytkownika aktach prawnych, orzeczeniach oraz w dostępnych dokumentach piśmiennictwa (komentarze, monografie oraz wzory umów i pism). W przypadku zmiany oznaczonego alertem dokumentu, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie w wybrany przez siebie sposób: poprzez wysłanie e-maila na wskazany adres lub poprzez generowanie powiadomienia w programie.

 

Zgodnie z informacją podaną przez LexisNexis, powyższa funkcja działa w następującym zakresie:

 

Dla aktów prawnych, zarówno jednostek, jak i całych treści, powiadomienia mogą być generowane gdy:

 • wchodzi w życie akt lub jego jednostki,
 • akt zostaje znowelizowany,
 • pojawia się nowy tekst jednolity,
 • akt zostaje uchylony,
 • pojawia się nowy komentarz lub nowe wydanie obecnego komentarza,
 • pojawia się nowa monografia dla aktu,
 • pojawia się nowy projekt ustawy dla tego aktu.


Alerty zakładane na orzeczeniach informują o:

 • zmianach w treści orzeczenia, na przykład pojawieniu się uzasadnienia orzeczenia, jeśli w momencie publikacji w Lexis.pl orzeczenie jeszcze go nie posiadało,
 • nowych powiązanych orzeczeniach,
 • powiązanych aktach prawnych,
 • powiązanych monografiach, komentarzach.


Alerty dla piśmiennictwa informują:

 • dla komentarzy – o nowym wydaniu komentarza w Lexis.pl,
 • dla monografii – o nowym wydaniu monografii w Lexis.pl,
 • dla wzorów umów i pism – o zaktualizowaniu treści wzoru w Lexis.pl.

 

System umożliwia także dodanie notatek użytkownika do treści dokumentów udostępnionych w serwisie. Jest to możliwe za pomocą dwóch kliknięć myszy, a zestawienie notatek wyświetlane jest w oddzielnej karcie przy danym dokumencie oraz w głównym menu, zlokalizowanym u góry serwisu.

 

 

 

Opisane powyżej funkcje w niektórych sytuacjach mogą być wykorzystywane przez użytkownika nieświadomie, bez znajomości sposobu działania czy nawet bez posiadania wiedzy o istnieniu takiej funkcji w systemie. Należy to jednak zaznaczyć jako plus Lexis.pl, ponieważ jedną z najistotniejszych zalet systemu jest jego prostota przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności oraz intuicyjna obsługa.