Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Komentarz

NaPrawoPatrz

Podczas nauki na studiach prawniczych i w trakcie aplikacji od przyszłego prawnika wielokrotnie wymagane jest przyswojenie ogromnych ilości materiału – jest to wyzwanie bardzo trudne, lecz niezbędne do nabrania obycia w przepisach prawa, ich brzmieniu i sposobach ich interpretacji. W natłoku ciągłych wyzwań intelektualnych niektóre wiadomości, często te najbardziej kluczowe, wylatują z pamięci ku złości studentów, aplikantów i egzaminatorów. Wielokrotnie jednak podczas zajęć powtarzana jest pewna maksyma – „jeśli prawnik nie ma kodeksu w głowie, to powinien mieć głowę w kodeksie”. W odniesieniu do praktyki prawa, szczególnie prawa procesowego, pójść można o krok dalej i powiedzieć  „jeśli prawnik nie ma projektu pisma procesowego w głowie, to powinien mieć głowę we wzorach pism procesowych”. Choć znajomość konstrukcji pism procesowych nie jest materią egzaminacyjną ani wiedzą zgłębianą w teorii przez prawników praktyków, to książkowe wydania wzorów pism procesowych z najbardziej powszechnych dziedzin stanowią doskonały punkt odniesienia i bogate źródło informacji przy konstruowaniu chociażby pozwu, wniosku czy też apelacji.

 

Prawnikom zajmującym się zagadnieniami z zakresu prawa pracy z pomocą przychodzi nowa pozycja z serii „Komentarze praktyczne” wydawnictwa LexisNexis. Są to „Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Komentarz”, autorstwa Michała Raczkowskiego i Aleksandry Woźniak.

 

Omawiana pozycja zawiera w sobie wzory przydatne przy konstruowaniu pism procesowych na każdym etapie postępowania. Książka podzielona jest na rozdziały odpowiadające stadiom postępowania sądowego – jest tu rozdział poświęcony pismom wszczynającym postępowania, pismom w toku, odrębna część omawia także kwestie związane ze środkami odwoławczymi i skargą kasacyjną. Publikacja zawiera wzory wszelkiego rodzaju pism procesowych, począwszy od pozwów opartych o rozmaite przepisy prawa pracy, przez wnioski (np. o wykładnię wyroku, ale także o rejestrację związku zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym) aż po wzory apelacji, zażaleń i skargi kasacyjnej.

 

 

Każdy z wzorów uzupełniony jest o obszerne uwagi, odnoszące się zarówno do podstaw prawnych poszczególnych pism procesowych i zarzutów jak i do obowiązującego orzecznictwa sądów. Znaleźć tam można także praktyczne wyjaśnienia czynności procesowych oraz omówienie przebiegu postępowania, z którym wiąże się dane pismo procesowe.

 

„Wzory pism procesowych…” znajdą zastosowanie w podręcznej biblioteczce prawników praktyków, ale sprawdzą się także jako źródło wiedzy i praktycznych umiejętności dla aplikantów, studentów i wszystkich osób, które zajmują się sprawami pracowniczymi i szeroko pojętym prawem pracy. Przy konstruowaniu pisma warto mieć „Wzory…” pod ręką, aby skorzystać z wartościowej rady profesjonalistów i uniknąć błędów przy konstruowaniu zarzutu czy pisaniu odpowiedzi na pozew.

 

 

AUTORZY:

 

dr Michał Raczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w zagadnieniach związków prawa pracy i prawa prywatnego.

 

mgr Aleksandra Woźniak – radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym. Autorka publikacji dotyczących korelacji prawa pracy z prawem handlowym.