II edycja konkursu „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013

Już po raz drugi Lexis Nexis wraz z redakcją Dziennika Gazety Prawnej organizuje konkurs na najbardziej obiecujących młodych prawników pod nazwą „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013”. Wśród licznych działań na rzecz młodych naukowców, czy artystów również ta inicjatywa zasługuje na uznanie.

Celem konkursu jest wyłonienie 30 laureatów, którzy swoimi umiejętnościami, wiedzą merytoryczną, pro biznesowym podejściem, jak również postawą społeczną wyznaczają standardy świadczenia usług prawnych w najbliższej przyszłości. Zgłoszeń mogą dokonywać jedynie pracodawcy, przedsiębiorcy lub organizacje społeczne.

Termin na dokonanie takiego zgłoszenia upływa 30 czerwca 2013r.

prawnicy jutra

Osoby zgłaszające kandydatów do konkursu muszą mieć na uwadze, jakimi kryteriami będzie się kierowała Kapituła wybierająca laureatów. Ranking będzie dokonywany poprzez przyznanie prawnikom punktów w różnych kategoriach. Kapituła konkursu, złożona z cenionych ekspertów z zakresu prawa, weźmie pod uwagę nie tylko wiedzę merytoryczną kandydatów, potwierdzoną rekomendacjami przełożonych i klientów. Ważna będzie również działalność pro bono osób zgłoszonych do konkursu, ich dorobek naukowy oraz innowacyjność prowadzonych projektów. Należy zwrócić dodatkowo uwagę na górną granicę wieku kandydatów – jest to 35 lat.

Dołączenie do grona laureatów konkursu Rising Stars jest ogromnym wyróżnieniem dla młodego prawnika. To nie tylko docenienie jego dotychczasowej pracy, ale również szansa na rozwój zawodowy. Dodatkowo konkurs to oczywiście promocja i prestiż dla pracodawcy, który zatrudnia taką osobę. Nie ulega wątpliwości, że za sukcesami młodych prawników stoją również kancelarie, w których pracują. Oprócz tego ważne jest, by promować najwyższej klasy standardy w zawodach prawniczych oraz doceniać innowacyjność w myśleniu czy kreatywność takich osób. Konkurs „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013” bez wątpienia przyczynia się do tego.

W związku z tym, jeżeli znajdą Państwo w swoim otoczeniu młode, ambitne oraz utalentowane osoby, proszę nie czekać ze zgłoszeniem ich do konkursu. Tylko dzięki Państwu mają one szanse na wyróżnienie, a środowisko prawnicze będzie miało możliwość poznania laureatów, którzy zasługują na miano liderów jutra.
Zgłoszenia do konkursu można dokonań tutaj: http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/rising-stars/index.php

Rising Stars - prawnicy jutra