Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć

NaPrawoPatrz

Publikacja „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” to już czwarta pozycja z serii prawo w praktyce, zajmującej się praktycznymi aspektami stosowanie prawa. Wyjątkowość tej publikacji polega na tym, że została przygotowana przez radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, na co dzień zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w ramach projektów transakcyjnych.

Transakcje fuzji i przejęć przeprowadzane są w sposób coraz bardziej skomplikowany, nawet w przypadku gdy biorą w nich udział małe lub średnie podmioty. Jednocześnie czas na ich przygotowanie jest coraz krótszy. Z pewnością stanowi to duże wyzwanie dla doradców prawnych. W swojej pracy muszą oni nieustannie zwiększać efektywność, oraz szybkość reakcji na pytania klientów. Książka „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” będzie w obecnej sytuacji dużym ułatwieniem dla wszystkich praktyków transakcyjnych.
Publikacja składa się z trzech części. W dwóch pierwszych rozdziałach znajdziemy wstęp do części głównej. Wprowadza on teoretycznie w tematykę analizy prawnej w transakcji oraz prezentuje metodologię szacowania ryzyka w ramach analizy. Część główna to opracowanie przykładowych ryzyk prawnych w wybranych obszarach takich jak: sprawy korporacyjne, transakcje doradcze, transakcje dotyczące praw na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym, sprawy finansowe; pracownicze; ochrony środowiska, postępowanie sądowe i pozasądowe, koncesje i zezwolenia, relacje z kontrahentami, upadłość, ochrona danych osobowych. Autorzy dokonali selekcji ryzyk na podstawie swoich doświadczeń transakcyjnych, uwzględniając częstotliwość ich występowania w ramach danego obszaru. Dla czytelnika dużym ułatwieniem jest sposób przedstawienia poszczególnych ryzyk. Zostały one zaprezentowane według jednego schematu. Na początku pojawia się stan prawny związany z danym ryzykiem, następnie mamy przykładowe czynności weryfikacyjne, podejmowane w celu identyfikacji ryzyka. Kolejne elementy to zawsze ocena ryzyka oraz przykładowe rekomendacje rozwiązań prawnych i działań związanych z wyeliminowaniem negatywnych konsekwencji wynikających z wystąpienia ryzyka. W książce zaprezentowano również stanowiska występujące w orzecznictwie i doktrynie.

Publikacja z pewnością okaże się przydatna w czasie przygotowania do transakcji, sporządzania analizy prawnej przedsiębiorstwa, oraz na etapie doradztwa potransakcyjnego.