Wzory pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych

NaPrawoPatrz

Parę miesięcy temu na blogu pojawił się wpis dotyczący wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy. W myśl wspomnianej już wtedy zasady – „Jeśli prawnik nie ma w głowie wzoru pisma procesowego, powinien mieć głowę we wzorach pism procesowych”, tym razem skupimy się na wzorach pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych.

Wiedza jak konstruować pisma procesowe jest niezbędna w praktyce przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Taka umiejętność przyda się też każdemu, kto będzie zmuszony wystosować pismo procesowe bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Z pewnością w takim momencie pomocna będzie publikacja „Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych”. Dzięki książce nawet laik może stworzyć pismo na własny użytek, wystarczy, że spośród zawartych w niej komentarzy wybierze ten właściwy. Właśnie z tego powodu książka może okazać się niezbędnikiem w każdym domu, nie tylko w kancelarii prawnej.
Zawartość tej okazałej publikacji to aż 245 wzorów różnych pism! Całość jest podzielona na 9 rozdziałów, składających się z tematycznych podrozdziałów. Przejrzysta systematyka zastosowana w książce, pozwala nam szybko odnaleźć wzór, którego w danym momencie potrzebujemy. Każdy z rozdziałów napisany jest według jednego schematu. Składają się na niego dwie części: wzór pisma i uwagi. Część z uwagami jest równie przydatna co sam wzór. Będzie ona dużym ułatwieniem dla osób nie zajmujących się praktyką prawną na co dzień. Uwagi zawierają bowiem wyjaśnienie danej sytuacji, w jakiej zastosujemy konkretny wzór pisma procesowego. Pozwalają zrozumieć, jak działa dana instytucja. Na przykład w części zawierającej wzór pozwu o zachowek znajdziemy szczegółowy opis tej instytucji prawa spadkowego, orzecznictwo z nim związane, oraz punkt widzenia przedstawicieli nauki na niektóre z przytoczonych problemów dotyczących zachowku. Na uwagi składa się także wiele praktycznych informacji dotyczących: opłaty jakiej podlega dane pismo, właściwości sądu do rozpoznania sprawy, przysługujących środków odwoławczych. Ta część z pewnością okaże się niezwykle przydana dla osób zupełnie niezwiązanych z prawem.
Dużym ułatwieniem jest dołączona do „Wzorów pism… „ płyta CD zawierająca wszystkie ujęte w publikacji wzory pism w formie elektronicznej. Można je dowolnie edytować, nie trzeba przepisywać poszczególnych dokumentów. Zastosowana funkcjonalność bardzo przyspiesza pracę. Wydanie IX uwzględnia zmiany w obowiązującym stanie prawnym – znaczącą nowelizację jednego z zasadniczych aktów prawnych w Polsce: Kodeksu postępowania cywilnego, ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które obowiązują od 3 maja 2012 r. Zmiany wyeliminowały z k.p.c. postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Korzystający z zawartych w publikacji wzorów pism mogą być spokojni o ich aktualność.

Książka z pewnością ułatwi pracę prawnikom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom, aplikantom i kandydatom na aplikacji. Będzie też doskonałym źródłem wiedzy dla laików i nieocenioną pomocą w rozwiązaniu konkretnych, życiowych problemów.