Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomośći

NaPrawoPatrz

W ramach swobody kontraktowania strony mogą skorzystać z możliwości zawarcie umowy przedwstępnej. To specyficzny typ czynności, nie mieszczący się stricte w kategorii czynności przygotowujących do zawarcia umowy. Umowa przedwstępna może być umową jednostronnie lub dwustronnie zobowiązującą do zawarcia w przyszłości umowy zasadniczej.  Na mocy umowy przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości  oznaczonej umowy zwanej przyrzeczoną, ostateczną lub stanowana. Istotę umowy przedwstępnej wyznacza art. 389 k.c.

  …czytaj więcej

Wręczono nagrody „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013”

NaPrawoPatrz

Wręczono nagrody „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013”

 

24 października br. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Rising Stars 2013”, organizowanego przez LexisNexis Polska i „Dziennik Gazetę Prawną”. Wyróżniono w nim trzydziestu młodych prawników – innowatorów i liderów jutra. Pierwsza nagroda trafiła do Mileny Bogdanowicz – radcy prawnego specjalizującego się  w zakresie prawa własności intelektualnej.


…czytaj więcej

Kontradyktoryjny proces karny

NaPrawoPatrz

Prezydent podpisał obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces. Nowelizacja jest efektem dwuletnich prac komisji prawa karnego i obejmuje około 300 przepisów kpk oraz kilku innych ustaw. Do najistotniejszych i najczęściej komentowanych zmian należy wprowadzenie kontradyktoryjności procesu oraz możliwość występowania radców prawnych w charakterze obrońców.

…czytaj więcej

Procedura podziału spółki

NaPrawoPatrz

Proces, sposoby oraz zasady związane z podziałem spółki kapitałowej uregulowane są przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych. Nie ulega wątpliwości, że sam kodeks wyjaśnia tę procedurę w sposób zwięzły, pozostawiając niekiedy pole do domysłów i wątpliwości. Sama procedura jest natomiast procesem, który wymaga szczególnej ostrożności, gdyż konsekwencje błędów mogą być już praktycznie nieodwracalne oraz bardzo dotkliwe dla przedsiębiorstw podlegających transformacji.

…czytaj więcej

Wzory pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych

NaPrawoPatrz

Parę miesięcy temu na blogu pojawił się wpis dotyczący wzorów pism procesowych z zakresu prawa pracy. W myśl wspomnianej już wtedy zasady – „Jeśli prawnik nie ma w głowie wzoru pisma procesowego, powinien mieć głowę we wzorach pism procesowych”, tym razem skupimy się na wzorach pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych.

…czytaj więcej

Zawody prawnicze po deregulacji

NaPrawoPatrz

9 lipca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która w zamyśle ma ułatwiać dostęp do wielu profesji, w tym również zawodów prawniczych. Celem zmian jest rozszerzenie dostępnych opcji rozwoju i awansu w zawodach prawniczych, zwiększenie konkurencyjności oraz pobudzenie mobilności między nimi. Efektem zmian ma być spadek cen usług i wzrost ich jakość, wywołany większą konkurencją.

…czytaj więcej

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego

NaPrawoPatrz

Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – tzw. ustawa deweloperska – weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. Akt ten tworzy nową rzeczywistość prawno-finansową dla firm działających na rynku nieruchomości. Polska przed wejściem w życie ustawy, była jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w których nie było żadnych przepisów normujących relację między klientem a deweloperem.
…czytaj więcej

Timeshare

NaPrawoPatrz

Dla tych, którzy znaleźli dla siebie dla siebie wymarzone miejsce do wakacyjnego wypoczynku, umowa timeshare może być idealnym rozwiązaniem. Umowa ściśle wiąże się z branżą turystyczną, najczęściej jest wykorzystywana w celu nabycia prawa korzystania z nieruchomości położonych w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Zagadnienia dotyczące umowy reguluje Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare. Timeshare jest również uregulowany w przepisach UE.

…czytaj więcej

Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć

NaPrawoPatrz

Publikacja „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” to już czwarta pozycja z serii prawo w praktyce, zajmującej się praktycznymi aspektami stosowanie prawa. Wyjątkowość tej publikacji polega na tym, że została przygotowana przez radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, na co dzień zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w ramach projektów transakcyjnych.

…czytaj więcej

Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

NaPrawoPatrz

Nie ulega wątpliwości, że problematyka obrony pozwanego w procesie należy do fundamentalnych zagadnień nie tylko w obszarze procedury cywilnej, lecz również ogólnej praktyki stosowania prawa. Zwiększenie się roli tej tematyki nastąpiło po przemianach ustrojowych w 1989 r., w wyniku przewartościowania założeń ideologicznych procesu cywilnego. Chodzi tutaj o główne zasady postępowania cywilnego jak równość stron, kontradyktoryjność oraz dyspozycyjność. Zasady te doprowadziły w rezultacie do wzrostu roli i znaczenia aktywności stron procesowych nadając m.in. właściwy sens i wymiar obronie pozwanego w procesie cywilnym.

…czytaj więcej

Strona 2 z 912345...Ostatnia »