Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Komentarz

NaPrawoPatrz

Podczas nauki na studiach prawniczych i w trakcie aplikacji od przyszłego prawnika wielokrotnie wymagane jest przyswojenie ogromnych ilości materiału – jest to wyzwanie bardzo trudne, lecz niezbędne do nabrania obycia w przepisach prawa, ich brzmieniu i sposobach ich interpretacji. W natłoku ciągłych wyzwań intelektualnych niektóre wiadomości, często te najbardziej kluczowe, wylatują z pamięci ku złości studentów, aplikantów i egzaminatorów. Wielokrotnie jednak podczas zajęć powtarzana jest pewna maksyma – „jeśli prawnik nie ma kodeksu w głowie, to powinien mieć głowę w kodeksie”. W odniesieniu do praktyki prawa, szczególnie prawa procesowego, pójść można o krok dalej i powiedzieć  „jeśli prawnik nie ma projektu pisma procesowego w głowie, to powinien mieć głowę we wzorach pism procesowych”. Choć znajomość konstrukcji pism procesowych nie jest materią egzaminacyjną ani wiedzą zgłębianą w teorii przez prawników praktyków, to książkowe wydania wzorów pism procesowych z najbardziej powszechnych dziedzin stanowią doskonały punkt odniesienia i bogate źródło informacji przy konstruowaniu chociażby pozwu, wniosku czy też apelacji.

…czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny o otwarciu zawodu adwokata

NaPrawoPatrz

Trybunał Konstytucyjny w dniu 12 lutego 2013 r. rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym organ samorządu zawodowego kwestionował konstytucyjność przepisów dotyczących drogi do wykonywania zawodu adwokata – m.in. kwestii regulujących egzamin zawodowy i dopuszczenie do wykonywania zawodu bez konieczności jego zdawania.

…czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

NaPrawoPatrz

Do rąk czytelników, zainteresowanych problematyką procedury administracyjnej trafiło kolejne, dziewiąte już wydanie „Komentarza…” do kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa Piotra Przybysza, zaktualizowane o najnowsze orzecznictwo oraz zmiany, wynikające z nowelizacji kodeksu i ustaw pozakodeksowych.

 

…czytaj więcej

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

NaPrawoPatrz

Rok 2013 przynosi ze sobą kolejną już reedycję jednej z najważniejszych pozycji książkowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorstwa prof. Nowińskiej i prof. du Valla, którego szóste już wydanie oddano w nasze ręce, jest kompletnym omówieniem najważniejszej ustawy regulującej problematykę nieuczciwej konkurencji w Polsce.

…czytaj więcej

Komentarz do spraw gospodarczych

NaPrawoPatrz

 „Komentarz do spraw gospodarczych” pod redakcją Jacka Ignaczewskiego jest jednym z opracowań, wydanych w ramach nowej serii wydawniczej LexisNexis – Komentarze z wokandy. Są to praktyczne komentarze do spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego, przygotowane przez prawników-praktyków, zajmujących się daną problematyką od lat i posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie. Tak jest też w przypadku „Komentarza do spraw gospodarczych”, opracowanego przez sędziego orzekającego od kilkunastu lat w wydziałach gospodarczych sądów.

…czytaj więcej

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

NaPrawoPatrz

„Skarga i skarga kasacyjna…” autorstwa Hanny Knysiak-Molczyk, jest jedną z dwóch pozycji dostępnych w nowej serii wydawnictwa LexisNexis „Komentarz i orzecznictwo”. Obok publikacji poświęconej apelacji cywilnej i zapowiedzianej książki dotyczącej procedury odwoławczej w procesie karnym, „Skarga i skarga kasacyjna” wpisuje się w nurt merytorycznych i bogatych opracowań, dotyczących odwołań i skarg w trzech podstawowych postępowaniach sądowych: karnym, cywilnym i sądowoadministracyjnym.

…czytaj więcej

Lexis Nurty Orzecznicze

NaPrawoPatrz

Lexis Nurty Orzecznicze to jedna z nowatorskich funkcji, udostępnionych użytkownikom najnowszego systemu informacji prawniczej Lexis.pl. Ta forma prezentacji orzecznictwa sądów w sposób przystępny i łatwy w obsłudze przedstawia zestawienia wyroków dotyczących instytucji prawnych, budzących wątpliwości w doktrynie i judykaturze.

…czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

NaPrawoPatrz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych autorstwa dr. Mateusza Rodzynkiewicza, którego czwarte już wydanie można odnaleźć w księgarniach, jest jednotomowym i skondensowanym omówieniem jednej z najważniejszych ustaw z punktu widzenia obrotu gospodarczego. Wydawnictwo LexisNexis w przystępnej, poręcznej formie umożliwia prawnikom zapoznanie się z autorskimi rozważaniami dotyczącymi problematyki spółek prawa handlowego w Polsce.

…czytaj więcej

Strona 4 z 9« Pierwsza...23456...Ostatnia »