Prawo bankowe. Komentarz

Ustawa Prawo bankowe reguluje w sposób kompletny zasady tworzenia i organizację banków, jak również sposoby ich funkcjonowania czy nadzoru. Od rozpoczęcia kryzysu na rynku finansowym, który rozszerzył się dodatkowo na większość gospodarek światowych, tematyka ta odgrywa bardzo istotną rolę. Nie ulega wątpliwości, że banki mają znaczący wpływ na system finansowy Polski oraz na prawidłowe funkcjonowanie obrotu gospodarczego. W związku z tym niezmiernie ważna jest przejrzystość przepisów ustawy – Prawo bankowe oraz ich właściwa interpretacja. Nie ulega wątpliwości, że niniejsza gałąź prawa ulega ciągłym modyfikacjom. Trzeba wspomnieć, iż ustawa ta od jej uchwalenia w 1997 roku była nowelizowana ponad 70 razy, z czego 15 razy w latach 2010-2012. Wynika to przede wszystkim z faktu, że stale zmienia się otoczenie gospodarcze dotyczące działalności banków.

Z pomocą we właściwym interpretowaniu przepisów ustawy przychodzi wydany niedawno tytuł „Prawo bankowe. Komentarz” autorstwa Arkadiusza Kawulskiego. Jest to pierwsze wydanie, aktualne na luty 2013.
…czytaj więcej