Kredyt konsumencki. Komentarz

NaPrawoPatrz

Rozwój międzynarodowych usług finansowych stanowi w Unii Europejskiej jeden z bodźców do rozszerzania ochrony nad słabszą stroną kontraktu, czyli konsumentem.

Efektem tego procesu jest wzrost uregulowań prokonsumenckich oraz tendencja do gwarantowania prawem obowiązkowego minimum ochrony. W tę tendencję wpisuje się instytucja kredytu konsumenckiego, czyli zaciągniętego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i maksymalnie opiewającego na 255 550 złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Zasady jego udzielania reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki.

…czytaj więcej