Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

NaPrawoPatrz

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż żyjemy w gorącym dla prawa okresie, pełnym przekształceń, nowelizacji i postępujących zmian.

Dotyczą one zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, nierzadko dotykając fundamentalnych dla polskiego porządku prawnego zasad. Wszystkie podmioty zawodowo uczestniczące w sporach prawnych, czy to w charakterze sędziego czy pełnomocnika procesowego strony, zobowiązane są do ciągłej adaptacji do nowych realiów i zmieniających się procedur. Dotyczy to w szczególności postępowania cywilnego – dziedziny prawa, która znajduje się ostatnio w obszarze szczególnego, nowelizacyjnego zainteresowania ustawodawcy. Wśród ostatnich zmian wyróżnić można chociażby usuniecie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych oraz nowe zasady gromadzenia przez sąd materiału dowodowego.

…czytaj więcej