Kodeks wykroczeń. Komentarz

NaPrawoPatrz

Artykuł 7 §1 ustawy z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń stanowi: „Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.” Na podstawie tych słów wysnuć można wniosek, iż ustawodawca, regulując kompleksowo polskie prawo wykroczeń przyjął zasadę „ignorantia iuris nocet” tj. nieznajomość prawa szkodzi. Warto jednak zastanowić się, jak duża jest świadomość obywateli w odniesieniu do tej dziedziny prawa, zwanej również prawem karno-administracyjnym. Powszechne rozumienie wykroczenia ogranicza się nierzadko do najpowszechniejszych jego typów – związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, przekroczeniu dozwolonej prędkości czy zakłócaniem ciszy nocnej. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, iż kara grzywny albo nagany grozi chociażby za puszczanie w lesie luzem psa, szczucie psem człowieka czy za płoszenie leśnych zwierząt w sposób złośliwy.

…czytaj więcej