RPO skarży do Trybunału ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodny z Konstytucją art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przepis ten upoważnia spółdzielnię mieszkaniową między innymi do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu. Według RPO przepis ten stoi w sprzeczności z zawartą w Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego i zasadą poprawnej legislacji, uderza ponadto w sferę majątkową osób niebędących członkami spółdzielni, a pozostających de facto w sferze obowiązywania statutu, aktu w założeniu jedynie wewnętrznego.

…czytaj więcej