Usługi VOD w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

NaPrawoPatrz

Dnia 21 sierpnia 2012 r., w związku z obowiązkiem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. (tzw. dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.). Nowelizacja podyktowana jest koniecznością uregulowania zasad świadczenia usług medialnych na żądanie, dotychczas niepoddanych żadnej regulacji w polskim prawie. Dyrektywa europejska wyznacza ramy tej regulacji, mając na celu m. in. ochronę małoletnich, wspieranie różnorodności i dostępności audycji europejskich.

…czytaj więcej