Nowa ustawa o obywatelstwie polskim już obowiązuje

NaPrawoPatrz

W dniu 15 sierpnia 2012 r. wszedł w życie nowy akt prawny, który w sposób kompletny reguluje problematykę związaną z obywatelstwem polskim – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.). Nowa ustawa zastępuje wielokrotnie nowelizowaną ustawę o obywatelstwie polskim z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z późn. zm.). Ustawodawca, zamiast dokonywać dalszych nowelizacji obowiązującej ustawy, zdecydował się na stworzenie nowego aktu prawnego, który regulowałby problematykę obywatelstwa zgodnie z nowoczesnymi standardami i wymogami międzynarodowymi.

…czytaj więcej